Združenje kovinske industrije
Sporočilo 02 - Maj 2022

Drugo srečanje skupine »DigiObroč«: DIGITALNA STRATEGIJA -  zakaj je pomembna

 

Datum: 25.5.2022 

 

Na tokratnem srečanju smo se s člani skupine DigiObroč* posvetili vprašanju »Zakaj je digitalna strategija pomembna za podjetje«. Na praktičnem primeru smo se tako seznanili s fazami izvedbe prenove strategije, kje se podjetje nahaja danes ter kako naprej.

Za digitalno strategijo lahko rečemo, da je pričetek neke digitalne preobrazbe podjetja. Njena naloga je postaviti strateške cilje in oblikovati razumevanje, kako bomo prehodili določeno poslovno pot iz trenutnega stanja organizacije v želeno (konkurenčnejše) ciljno stanje. Šele takrat je tudi digitalna, kar pomeni, da so bile na tej isti poslovni poti uporabljene digitalne tehnologije, s pomočjo katerih lahko hitreje prehodimo to pot ter digitalne zmožnosti, ki nam dajejo dodatno poslovno moč za začetek procesa digitalne preobrazbe oz. transformacije. Največja težava je še vedno poenostavljeno dojemanje digitalne preobrazbe, saj se še vedno srečujemo z razmišljanjem, da so v podjetju digitalni že, če imajo npr. e-pošto, računalništvo v oblaku, spletno poslovanje, različne video platforme in podobne aplikacije - čeprav vemo, da je sistem digitalne preobrazbe precej bolj komplek­sen.

Pri digitalni strategiji je zato najbolj pomemben poslovni razvoj organizacije in konkurenčnost v digitalni ekonomiji, za katero pa je odgovorno vodstvo podjetja in ne samo IT oddelek, kot je to običajna praksa. Pretirana notranja usmeritev ter spremembam nenaklonjena organizacijska kultura sta tudi eni izmed glavnih razlogov neuspešnosti digitalnih preobrazb. S pripravo dobre digitalne strategije pa lahko vsako podjetje začne proces preobrazbe, ki mora nujno vsebovati ključne točke, kot so npr. vizija podjetja, digitalne strateške cilje, oceno stanja digitalizacije, itd.; vsaka izmed točk pa mora zajemati še druga prednostna področja, povzeta po smernicah strategije digitalne transformacije gospodarstva.

Ob koncu srečanja so člani skupine podali še svoj pogled ter izkušnje s pripravo digitalne strategije  v svojih podjetjih, izmenjali mnenja ter izrazili željo za še več praktičnih primerov in predstavitev s področja digitalizacije.

Pripravila: Strokovna služba ZKovI

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

*Če želite tudi sami postati del skupine DigiObroč, nam lahko za vse dodatne informacije pišete na zeljko.jokic@gzs.si oz. smo dosegljivi na telefon: 01 58 98 308.

DOBORODOŠLI!

 

 

Sporočilo 01 – Januar 2022