Združenje kovinske industrije

Upravni odbor Združenja kovinske industrije za mandatno obdobje 2019 - 2023Aleš Bizjak,
POCLAIN HYDRAULICS d.o.o.
Predsednik UO ZKovI


Alen Šinko,
KOVIS d.o.o.

Več


Matjaž Andric,
PRIMAT d.d.

Več


Stanislav Loncner,
TBP d.d.


Matej Koglot,
GOSTOL TST d.d.


Gregor Senekovič,
VAR d.o.o.


Ivan Rupnik,
CREINA d.d.
Podpredsednik UO ZKovI


Hugo Bosio,
BOSIO d.o.o.

Več


Matija Brodnik,
RIKO RIBNICA d.o.o.

Več


Barbara Perko Brvar,
ADRIA TEHNIKA d.o.o.


Miran Fujs,
ARCONT d.d.


Andrej Poklič,
GKN d.o.o.
Podpredsednik UO ZKovI


Janez Šilc,
ITAS CAS d.o.o

Več


Drago Franko,
NAFTA STROJNA d.o.o.

Več


Darko Likar,
GOSTOL - GOPAN d.o.o.


Boštjan Dokl Menih,
GORENJE ORODJARNA d.o.o.


Alen Šinko, Kovis d.o.o.
Alen Šinko je direktor in solastnik brežiškega podjetja Kovis d. o. o., ki ga uspešno vodi od leta 2008. Svojo poslovno pot je v tem podjetju, ki proizvaja visoko kakovostne proizvode za železniška vozila, začel že leta 1990. Najprej je sodeloval pri uvajanju CNC strojev v proizvodnjo, zatem pa vodil vsa ključna področja in z leti pridobival dragocene izkušnje s področja vodenja proizvodnje, razvoja ter kakovosti. V letu 2005 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo in v okviru skupine Kovis sodeloval tudi pri ustanovitvi novega podjetja Kovis Bačka Palanka v Srbiji.
Danes je član Upravnega odbora Združenja kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer se posveča razvoju kovinske industrije. Je tudi član upravnega odbora  GZS Posavske gospodarske zbornice Krško, ustanovni član Slovenskega poslovnega kluba ter vodja številnih razvojnih projektov. Aktivno sodeluje s fakultetami za strojništvo v Sloveniji ter z Univerzo v Žilini na Slovaškem.
Tudi v podjetju Kovis vodi številne razvojne projekte. Je član razvojne skupine, ki je razvila novo generacijo ležajnih ohišij, za katero je podjetju Kovis Gospodarska zbornica Slovenije v letu 2016 podelila Bronasto priznanje za inovacijo, sam pa je takrat prejel še Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
Razvojna skupina iz podjetja Kovis je v letu 2018 za svetovno novost - deljeni zavorni disk za tovorna železniška vozila - dobila še Srebrno nagrado za inovacijo s strani GZS ter prestižno okoljsko nagrado Energy Globe.
Alen Šinko, ki ima v okviru ZKovI kot član UO mandat v obdobju 2019 – 2023, trenutno veliko časa posveča projektu postavitve nove livarne v Štorah, ki bo predstavljala najmodernejšo livarno za sivo in nodularno litino v Evropi.

Alen Šinko je tretji zaporedni mandat član Upravnega odbora Združenja kovinske industrije.Hugo Bosio, Bosio d.o.o.
Hugo Bosio je direktor in ustanovitelj podjetja Bosio d. o. o., vodilnega slovenskega proizvajalca industrijskih peči za visoke temperature.
Po končani Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani se je najprej zaposlil v železarni, zatem pa uspešno vstopil med podjetnike. Tako je že leta 1988 sestavil svojo prvo laboratorijsko peč za toplotno obdelavo, v letu 1990 pa ustanovil še lastno podjetje, v katerem se je specializiral za proizvodnjo industrijskih peči. Ta poslovna odločitev se je izkazala kot pravilna, saj je podjetje v skoraj tridesetletnem obdobju zraslo iz majhne obrtne delavnice v sodobno podjetje s 110 zaposlenimi in se ponaša z več kot 1.500 uspešnimi projekti na 3 kontinentih. Matično podjetje je locirano v Celju, hčerinska podjetja pa v Moskvi in Beogradu.
Podjetje je aktivno na tržiščih Evrope, Rusije in Indije, v zadnjem času pa pridobiva projekte tudi v ZDA in Mehiki. Glavni kupci so železarne in podjetja, ki obdelujejo titan in specialna jekla za avionsko industrijo. Med referenčnimi kupci so tudi podjetja Daimler, Volvo, ThyssenKrupp, Böhler, VSMPO, FRISA, Aubert&Duval, Larson&Tourbo, Siemens, Alstom in drugi.

Hugo Bosio je tretji zaporedni mandat član Upravnega odbora Združenja kovinske industrije.
Janez Šilc, Itas CAS d.o.o
Janez Šilc, dipl. inž. str., je direktor podjetja Itas CAS d. o. o. iz Kočevja, ki je v Evropi eden večjih in pomembnejših proizvajalcev mešalcev za prevoz betona.
Diplomiral je leta 1993 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Svojo poslovno pot je pričel v lesnopredelovalni panogi kot pripravnik v podjetju Inles d. d., kjer je zatem prevzel še vodenje proizvodnje, kontrole kakovosti ter certificiranja stavbnega pohištva za evropska tržišča v povezavi z nemškimi in domačimi inštituti. S študijem ob delu na ljubljanski fakulteti za strojništvo UL je v letu 2000 dodatno nadgradil svojo izobrazbo in pridobil naziv diplomirani inženir strojništva.
Po letu 2001 je svojo poslovno pot nadaljeval v kovinsko predelovalni industriji in v družbi Riko Ribnica d. o. o. postal najprej njen tehnični direktor, zatem pa v obdobju 2008 - 2014 še direktor podjetja. V tem času so v Riku prenovili izdelke ter uspešno zaključili vse investicije, potrebne za doseganje nivoja kakovosti izdelkov. Iz lokalnega ponudnika so postali evropski proizvajalec in prepoznavni ponudnik opreme za zimsko in letno vzdrževanje cest.
V obdobju 2014- 2018 je kot direktor podjetja v slovensko-nemški lasti svoje delo opravljal v Nemčiji, njegova ključna aktivnost pa je bila usmerjena v prodajo in marketing za novo blagovno znamko. V letu 2018 je prevzel vodenje kočevske družbe Itas CAS.
Spremljanje procesov na področju strojništva, ki vključujejo vse od izdelave do prodaje lastnega izdelka kupcu, je njegova strast. Ta ni omejena samo na vodenje, pač pa tudi na razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov. Trenutno z ekipo sodelavcev v podjetju na vseh nivojih skrbi za učinkovito reorganizacijo poslovnih procesov, da bi z boljšo izrabo delovnega časa povečali produktivnost in tudi dobičkonosnost podjetja.
Gledati ali videti ni isto, je moto, ki mu sledi.

Janez Šilc je prvič član Upravnega odbora Združenja kovinske industrije.
Matjaž Andric, Primat d.d.
Matjaž Andric, magister ekonomskih znanosti, je predsednik uprave mariborskega podjetja Primat d. d.
Po končanem študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru se je v letu 1995 kot pripravnik najprej zaposlil na Pošti Slovenije, kjer je po letu 2002 kot direktor že zasedal različna vodstvena delovna mesta. Najprej je prevzel vodenje Poslovne enote Maribor, zatem pa še Sektorja za mednarodne odnose in Sektorja za logistiko. Kasneje je bil imenovan za namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije, v času od decembra 2010 do decembra 2012 pa je opravljal funkcijo prokurista družbe.
V marcu 2013 se je kot direktor projektov zaposlil v družbi Primat d. d., kjer je bil pristojen za poslovno načrtovanje, vodenje projektov in področje sistemskih certifikatov. Sredi leta 2014 je postal član uprave, vodenje družbe Primat pa je prevzel marca 2019. Družba Primat, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo proizvodnje blagajn, je sicer na tržišču prepoznana kot ugledni proizvajalec varnostne in skladiščne opreme ter kovinskega pohištva.

Mag. Matjaž Andric je prvič član Upravnega odbora Združenja kovinske industrije.
Matija Brodnik, Riko Ribnica d.o.o.
Matija Brodnik, CEO podjetja Riko Ribnica d.o.o., je diplomirani ekonomist, inženir strojništva in MBA kandidat 2019/2020.
Delovne izkušnje iz različnih področij je nabiral že v študentskih letin in se po uspešno zaključenem ekonomskem študiju zaposlil v podjetju Energo plus d.o.o., kot prodajni inženir. Ob delu je vpisal in uspešno zaključil še študij strojništva. Veliko bogatih mednarodnih izkušenj je pridobil v podjetju Danfoss Trata d.o.o., kjer je bil kot Product portfolio manager zadolžen za razvoj in promocijo novih izdelkov znotraj podjetja po celem svetu.
Podjetju Riko Ribnica d.o.o. se je pridružil leta 2014 kot CEO. Pod njegovim vodstvom in s prenovljeno vodstveno ekipo sta se proizvodnja podjetja in prodaja v petih letih podvojili.

Matija Brodnik je drugi zaporedni mandat član Upravnega odbora Združenja kovinske industrije.
Drago Franko, NAFTA strojna d.o.o.
Drago Franko, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, je že od leta 2002 direktor lendavskega podjetja NAFTA strojna.
Na Fakulteti za strojništvo Maribor je v letih 1989 – 1992 deloval kot mladi raziskovalec in postal magister tehniških znanosti. Poklicno pot je kot projektant nadaljeval v podjetju Nafta Lendava, kjer je bil leta 1993 imenovan za vodjo sektorja strojegradnje. Zaradi razpada jugoslovanskega trga je bilo potrebno sektor prestruktuirati in hitro najti alternativne poti razvoja. Dodatni izziv so zanj takrat predstavljale še negotove razmere v rafinerijski in petrokemijski dejavnosti, s katerimi so se soočali v tem lendavskem podjetju. Prav te so ga utrdile v njegovem prepričanju, da bo potrebno sektor strojnih dejavnosti pripraviti za samostojno poslovno pot. V začetku tisočletja je skupaj s krovnim podjetjem izvedel vse potrebno za reorganizacijo družbe, v kateri se je takratna profitna enota prelevila v samostojno podjetje Nafta strojna d. o. o. Družba, ki jo vodi vse od njene ustanovitve, kljub nakopičenim težavam v petrokemijski dejavnosti ter poslovne prepletenosti, ki podjetju niso prizanesle, posluje pozitivno. Z dovolj pogumnimi poslovnimi odločitvami in izvedeno privatizacijo v letu 2012 se je družbi Nafta strojna uspelo otresti usodne odvisnosti od ostalih dejavnosti v industrijskem kompleksu lendavske Nafte, kjer je potekala zaustavitev večine ostale procesne industrije. Prav to si kot direktor šteje za svoj največji poslovni uspeh. Podjetju se je uspelo postaviti na lastne noge ter samostojno nadaljevati poslovno pot. Drago Franko, ki je pooblaščeni inženir in tudi član Inženirske zbornice Slovenje, je vse od ustanovitve podjetja pri vseh teh spremembah kot direktor aktivno in neprekinjeno sodeloval.

Drago Franko je četrti zaporedni mandat član Upravnega odbora Združenja kovinske industrije .