Združenje kovinske industrije

Opora pri iskanju odgovorov na reševanje konkretnih medgeneracijskih izzivov zaposlovanja v poslovnih okoljih 

Na pobudo članov ZKovI je nastala nova publikacija z naslovom Vodenje večgeneracijskega tima, ki spodbuja razmišljanja in odpira priložnosti za dialog med člani medgeneracijskih delovnih skupin. Avtorica opisuje generacijske razlike, ki se odražajo v elementih vodenja, ter predstavlja prednosti večgeneracijskih delovnih timov. Poudarja tudi, da bodo morala podjetja v prihodnje za doseganje svojih ciljev več pozornosti posvetiti razvoju ustreznih veščin zaposlenih in zanje vzpostavljati spodbudna delovna okolja, ki bodo trajnostno vabljiva za pripadnike vseh generacij.

Za poslovna okolja, v katerih delujemo zaposleni, je značilna dinamična večgeneracijska podoba, ki v ogledalu današnjega časa odseva vse naše kulturne, socialne in družbene raznolikosti. Moderni čas v ospredje prinaša tudi nove delovne pogoje in perspektive tako za vodstveni kader kot tudi za druge zaposlene. Delo se vse pogosteje opravlja v medgeneracijskih timih. Ljudje radi delajo v skupinah, saj so tako lahko še bolj učinkoviti. Vsaka skupina vključuje pripadnike različnih generacij, vsak posameznik pa v tim doprinese svoj delež znanja ali izkušenj. Pri vsem tem ima ključno vlogo vodja, ki se mora zavedati, da vsaka generacija deluje, razmišlja in se vede drugače. Če tega vodja ne upošteva in od vseh pričakuje enake delovne navade in vedenje, bodo posledice za podjetje, ki si prizadeva za večjo konkurenčnost na trgu, občutne. Zato je pomembno, da se vodje naučijo, kako učinkovito voditi in motivirati svoje zaposlene. Sodelavci, ki so bolj povezani, so namreč tudi bolj uspešni.

Zaposleni različnih starostnih struktur ter tehnoloških znanj v podjetju redno postajajo člani iste delovne skupine. Za razliko od start-up podjetij, kjer večgeneracijske ekipe delajo z veliko mero strasti in zagnanosti, kjer komunikacija ni problem in je sodelovanje enako naravno kot dihanje, pa so v drugih poslovnih okoljih zaposleni do svojih starejših ali mlajših sodelavcev še vedno zelo zadržani. Razlogi običajno tičijo v neprimernem vodenju teh skupin, kar v podjetjih pogosto vodi do komunikacijskih šumov, dezinformacij, neproduktivnega absentizma, nerazumevanja ali celo konfliktov, ki prinašajo razkroj med sodelavci v timu. Te slabosti bo v prihodnje nujno potrebno premostiti.

 

Svoj izvod lahko brezplačno naročite na tej  POVEZAVI.
Obsežnejši, z natančnejšimi napotki obogaten izvod, je na voljo na Združenju kovinske industrije, in sicer nam pišite na e-mail zeljko.jokic@gzs.si.  
Podjetjem, aktivnim članom ZKovI, pripada en BREZPLAČNI izvod.

Za več informacij  o publikacijah nam lahko pišete na e-mail zeljko.jokic@gzs.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 58 98 308, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.