Združenje kovinske industrije


Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu in gospodinjstvih. Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

Rezultati anket so izraženi v obliki ravnotežja - ravnotežje je razlika med pozitivnimi in negativnimi odgovori, izražena v odstotkih. Ravnotežja prikazujejo gibanje opazovanih ekonomskih spremenljivk (stanj in pričakovanj), ne pa dejanskih velikosti ekonomskih kazalnikov.

Primer: 60% odgovorov je pozitivnih (boljše, več, višje,…) in 40% odgovorov je negativnih (slabše, manj, nižje,…).

Formula za izračun: št. pozitivnih odgovorov – št. negativnih odgovorov / (št. pozitivnih odgovorov + št. negativnih odgovorov)

Rezultat: +60 – 40 = +20 (vidno na osi Y)

Zadnji podatki: APRIL 2024Pripravila Strokovna služba ZKovI

(vir: SURS)