Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 Datum: 9. avgust 2018

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) je objavila Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018, ki je namenjen povečevanju konkurenčnosti mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zviševanju stopnje internacionalizacije teh podjetij. Rok za dostavo vlog je 28. 9. 2018, do 13. ure. Razpis je objavljen spletni strani SPIRIT.

Arhiv: Za pilotne in demonstracijske projekte je razpisanih 56,6 milijonov evrov »DEMO PILOTI II 2018«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte »DEMO PILOTI II 2018«, ki je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe Strategije pametne specializacije Slovenije (S4). Razpis je vreden 56,6 milijonov evrov, od tega je 41,4 milijonov evrov namenjenih za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 15,17 milijonov evrov za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Rok za prijavo je 23. oktober 2018, projekti pa se bodo lahko izvajali do največ treh let.

Vabilo na Zbor članov sekcije ScienceTech

Arhiv: PROGRAM ZA DIGITALNO SLOVENIJO

Arhiv: Vprašalnik o kompetencah na področju e-Government rešitev

Slovenija ima na področju rešitev za javno upravo v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno na marsikaterem področju izredno kvalitetne in učinkovite rešitve. Slovenska informacijska podjetja so za slovensko javno upravo izdelala kakovostne in mednarodno konkurenčne informacijske rešitve, zato imamo velike možnosti za izvoz znanja v sosednje regije in širše.

Arhiv: IZZIVI vezani na Uvedbo GDPR v poslovanje podjetij

Sekcija Ponudnikov poslovnih programov S3P je pripravila pojasnila k izzivom pri uvajanju GDPR uredbe v poslovanje podjetij in k usmeritvam za poslovno programsko opremo (sisteme ERP) kot orodje za podporo poslovanja, skladnega z GDPR uredbo.