Zapri

Članstvo in članiŠifre dejavnosti Zbornica gradbeništva in IGM po SKD 2008

Pregled podrazredov SKD 2008 po združenju/zbornici dejavnosti

sif_skd_2008

ime_skd_2008

B

RUDARSTVO

8.110

Pridobivanje kamna

8.120

Pridobivanje gramoza, peska, gline

C

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

23.320

Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline

23.510

Proizvodnja cementa

23.520

Proizvodnja apna in mavca

23.610

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

23.620

Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo

23.630

Proizvodnja sveže betonske mešanice

23.640

Proizvodnja malte

23.650

Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

23.690

Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca

23.700

Obdelava naravnega kamna

F

GRADBENIŠTVO

41.200

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

42.110

Gradnja cest

42.120

Gradnja železnic in podzemnih železnic

42.130

Gradnja mostov in predorov

42.210

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

42.220

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

42.910

Gradnja vodnih objektov

42.990

Gradnja drugih objektov nizke gradnje

43.110

Rušenje objektov

43.120

Zemeljska pripravljalna dela

43.130

Testno vrtanje in sondiranje

43.210

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

43.220

Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

43.290

Drugo inštaliranje pri gradnjah

43.310

Fasaderska in štukaterska dela

43.320

Vgrajevanje stavbnega pohištva

43.330

Oblaganje tal in sten

43.341

Steklarska dela

43.342

Pleskarska dela

43.390

Druga zaključna gradbena dela

43.910

Postavljanje ostrešij in krovska dela

43.990

Druga specializirana gradbena dela

 

Oglejte si prenovljen portal ČLANSKI CENTER GZS in ugodnosti, ki ste jih deležni kot člani!

Člane ZGIGM združuje skupen interes po prejemanju informacijsko svetovalne pomoči ZGIGM ter koriščenje poslovnih storitev in produktov GZS kot so:

Za lažje iskanje po vsebinsko in tematsko obsežnem spletnem portalu GZS poglejte Zemljevid portala GZS.

Člani ZGIGM so lahko pravne in fizične osebe, družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo kot pretežno dejavnost sledeče dejavnosti po novi klasifikaciji dejavnosti SKD 2008.

V ZGIGM so lahko člani tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo druge pretežne dejavnosti, povezane z gradbeništvom in industrijo gradbenega materiala, ki izkažejo interes za članstvo v ZGIGM.

Članstvo pravnih in fizičnih oseb v ZGIGM in GZS je prostovoljno (2., 4. člen ZGZ).

Družbe in samostojni podjetniki, člani ZGIGM, so hkrati tudi člani Gospodarske zbornice Slovenije in lahko tudi Območnih zbornic. Temeljno članarino plačujejo poleg ZGIGM tudi GZS (lahko tudi OZ), njeno višino določa Skupščina GZS (Upravni odbor OZ).

Članstvo v ZGIGM je smiselno, finančno učinkovito ter kratkoročno in dolgoročno koristno.

Vsak član lahko v ZGIGM sodeluje aktivno in pasivno.

Člani ZGIGM prejemajo:

  • mesečno: tiskano obliko publikacije Glas Gospodarstva, prejemate avtomatično kot član;
  • tedensko: elektronsko publikacijo GZS - Poslovni tednik, ki pokriva delovanje skupnih služb GZS in pomembnejše teme iz panožnih zbornic GZS prejmete jo v svoj e poštni predal, če se prijavite na prejemanje glasila na poslovni.tednik@gzs.si;
  • mesečno ali bolj pogosto: elektronsko interno publikacijo ZGIGM - Gradbeniške iskrice, prejmete jih v svoj e poštni predal, če se prijavite na zgigm@gzs.si;
  • občasno (po potrebi): vsa dodatna obvestila, pojasnila, priporočila, mnenja ipd