Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala


Interaktivno, z IT aplikacijami podprto in v delovni proces vpeto izobraževanje in usposabljanje v evropskih sistemih poklicnega izobraževanja za gradbene delavce

(Ang.: WinAPP - Work process oriented, interactively enhanced and APP supported learning and training in construction VET in Europe)

TRAJANJE PROJEKTA: 2 leti (OKT 2016-SEPT 2018)
DECENTRALIZIRAN PROGRAM ERASMUS+
 

Št. projekta: 2016-1-DE02-KA202-003258 
Uradno spletno mesto projekta: https://sites.google.com/site/winappcpd/ 
Trajanje projekta: od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2018

BILTEN PROJEKTA:
1. številka - marec 2017
2. številka - julij 2018

PROJEKTNI KONZORCIJ:

- Bildungszentren des Baugewerbes (BZB), Krefeld (vodilni partner/koordinator)
- Fundación Laboral de la Construcción, Madrid, Spain
- Vilnius Builders Training Centre, Vilnius, Lithuania

- Centre Edile Andrea Palladio, Vicenza, Italy
- Chamber of Industry and Commerce, Ljubljana, Slovenia
- Open University, Heerlen, Netherlands

OPIS PROJEKTA:
Ena od glavnih značilnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za gradbene poklice, ki ima pomembno vlogo pri odločanju o uspešnosti posameznika na trgu delovne sile, je naravnanost v delovni proces. Bolj ko kvalificirani delavci celostno (holistično) razumejo delovni proces, bolj se ujamejo s podjetjem. Vendar po Evropi stopnja usmerjenosti pedagoško didaktičnih metod v sam delovni proces na drugi stopnji poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PI) zelo odstopa.

NOVO RAZVITI MODUL WINAPP: http://www.q-zwh.de/nbb/winapp/masonry1/index.html
Opomba: Še več vsebinskih modulov bo dodanih kasneje.

INTELEKTUALNI REZULTATI (IR) PROJEKTA:
IR1: (koordinator: CEAP)
IR1 obsega dve dejavnosti, eno bolj teoretične in drugo bolj praktične/stvarne narave, da bi pridobili oceno stanja na področju »delovno procesne usmerjenosti« v Evropi. Ta intelektualni rezultat bo osnova za razvoj vsebin v IR2.

IR2: Vsebina (IT) aplikacij (koordinator: BZB)
IR2 obsega 9 aktivnosti, namenjenih za razvoj intelektualnih rezultatov glede na digitalnih medijih temelječe v delovni proces usmerjeno poklicno izobraževanje vajencev in poklicnega izobraževanja in usposabljanja mentorjev / učiteljev (A1, A2), še posebej vzorno vsebino in naloge v delovni proces naravnano poklicno izobraževanje v gradbenem sektorju za vajence in učitelje / mentorje poklicnega izobraževanja, ki bo temeljila na digitalnih medijih (A3&A4 za visoko gradnjo npr. za zidarje, A5&A6 za notranjo izgradnjo npr. za štukaterje ter A7&A8 za podzemne gradnjo  npr. za cestne delavce), in na koncu A9, ki predstavlja priporočila za učitelje / mentorje v poklicnem izobraževanju, kako vpeljati te intelektualne rezultate v vsakdanje poklicno izobraževanje in usposabljanje.

IR3: Elementi/kriteriji ocenjevanja (koordinator: FLC)
IR3 obsega 3 glavne aktivnosti za oblikovanje in uporabo kriterijev za ocenjevanje. Kriteriji za testiranje bodo pokrili tako pedagoško kot tehnično dimenzijo/področje ocenjevanja. Kot orodje za analizo in anketiranje bo uporabljeno brezplačno orodje za izdelavo spletnih anket, kar bo prispevalo k jasnim rezultatom in zaključkom.

IR4: WinAPP (koordinator: OUNL)
IR4 obsega 5 aktivnosti, ki bodo pripeljale do učinkovitega povratnega sporočila ciljnih skupin, da bi dobili najboljši možen rezultat ob zaključku projekta. Ne glede na razvoj in izdelavo IT aplikacije (A1) bo upravljano grobo testiranje (A2) kmalu po tem, ko bo prva IT aplikacijska struktura izdelana z namenom obvladovanja potreb in pričakovanj ciljnih skupin od samega začetka in tudi da bi bile izdelane rešitve kasneje bolje sprejete. Kot glavna aktivnost bo sledila nadaljnja izdelava in optimizacija (A3) intelektualnih rezultatov v tem sklopu. Ko bo končna beta verzija na voljo v jezikih vseh projektnih partnerjev, bo izvedeno drugo testiranje, da bi odstranili morebitne tehnične okvare oz. pomanjkljivosti pred končno objavo. Zadnja faza bo lansiranje aplikacije v uveljavljene in razširjene spletne platforme, kot sta npr. GooglePlayStore in/ali AppleStore (A5).

Vodilni partner/koordinator: Bildungszentren des Baugewerbes (BZB) Krefeld.
Projektni vodja in kontakt: Frank Bertelmann-Angenendt; frank.bertelmann@bzb.de
Kontakt za Slovenijo: valentina.kuzma@gzs.si, t: 01 598 246
Projekt WinAPP je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+.