Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GREEN ROOFS - ZELENE STREHE

Program usposabljanja tehnikov za zelene strehe

(Green Roofs Technician Training Program)

Vrsta: Erasmus +
Trajanje: 36 mesecev
Začetek 01/09/2022 – 31/08/2025
Št. projekta2022-1-PL01-KA220-HED-000086828
Spletno mesto projekta: green-roofs.eu in Učna platforma: Domov | GREEN ROOFS Moodle (greenroofsproject.eu) Opis projekta na Erasmus+ platformi rezultatov: Erasmus+ EU
Mediji: FB: GREEN ROOFS | Facebook LinkedIn: GREEN ROOFS LinkedIn 
Poster: doc Letak: doc
Info projekta:
 izjava za javnost, bilten št. 1, bilten št. 2
Konzorcij: 7 organizacij
Koordinator projekta: Silesian University of Technology - Poljska
Partnerji:  Eurocrea Merchant Srl - Italija
Gospodarska zbornica Slovenije
Klaipėdos valstybinė kolegija - Litva 
European Association of Erasmus Coordinators - Ciper
Universitatea "Dunărea de Jos" Galați - Romunija
Associação Nacional de Coberturas Verdes - Portugalska

Cilj projekta "Zelene strehe" je razviti inovativen tečaj usposabljanja in metodologijo za razvoj novega multidisciplinarnega poklicnega profila, specializiranega za zelene strehe. Projekt bo spodbujal zaposljivost, socialno-izobraževalni in strokovni razvoj mladih diplomantov gradbeništva, krajinske arhitekture, urbanizma in sorodnih študijev s pridobivanjem veščin, potrebnih za obnovo mest.

Cilji projekta so:

- Izmenjava znanja in najboljših praks o obnovi mest z zelenimi strehami;
- Razvoj inovativnega tečaja usposabljanja o zelenih strehah, ki bo omogočil pridobivanje v prihodnost usmerjenih znanj na strateškem področju pametnega gospodarskega in družbenega razvoja;
- Mladim diplomantom s področja gradbeništva in podobnih področij omogočiti učenje na delovnem mestu;
-Spodbujanje zaposljivosti, socialno-izobraževalnega in osebnega razvoja mladih diplomantov gradbeništva (in drugih podobnih poklicnih profilov) s pridobivanjem novih specifičnih znanj in spretnosti, da bi našli alternativo na zasičenem trgu;

Projekt bo razvil program usposabljanja na strateškem področju obnove mest. Hkrati bo mladim diplomantom omogočil mednarodne izkušnje na začetku njihove poklicne poti. V okviru tečaja se bo usposabljal nov, multidisciplinarni poklicni profil, specializiran za kmetovanje in vrtnarjenje na strehah, ki ga imenujemo tehnik za zelene strehe. Ta strokovnjak bo sposoben oblikovati, oceniti in načrtovati in izvajati rešitve zelenish streh s temeljitim pristopom, ki vključuje inženirske/tehnične kompetence, vrtnarske/agronomske veščine in veščine socialne  animacije.

Namen projekta je mladim diplomantom gradbeništva, krajinske arhitekture, urbanizma itd. ponuditi možnost usposabljanja po inovativnem učnem načrtu z visoko ekološko in družbeno vrednostjo, spodbuditi njihovo zaposljivost in se spoprijeti s sodobnimi ekološkimi vprašanji ter te izzive preoblikovati v nove zaposlitvene priložnosti. 

Ključni rezultati projekta so:

- Tečaj usposabljanja o zelenih strehah in razvoj platforme (multidisciplinarni in modularni tečaj usposabljanja o zelenih strehah);
- Platforma za e-učenje, ki vsebuje oddelek za posredovanje zaposlitve za lažje iskanje pripravništev na področju zelenih streh); Domov | GREEN ROOFS Moodle (greenroofsproject.eu)
- Priročnik za inštruktorje zelenih streh (učni pripomočki za inštruktorje tehnikov zelenih streh za učinkovito izvajanje metodologije usposabljanja);
- Smernice za usposabljanje o zelenih strehah (Smernice za usposabljanje o zelenih strehah za lažjo uvedbo tečaja v visokem šolstvu in spodbujanje nadaljnjega razvoja usposabljanja);

Ciljna skupina je:

- Študenti in mladi diplomanti na področju gradbeništva.
- Profesorji in inštruktorji, ki poučujejo gradbeništvo in sorodne predmete. 

Posredna ciljna skupina je:

- Krajinski arhitekti, urbanisti in podobni poklicni profili.
- Podjetja, MSP, nevladne organizacije, javni organi in druge organizacije, ki se ukvarjajo s prenovo mest in zlasti z zelenimi strehami.
- Mestni vrtnarji, profesionalci in amaterji bodo imeli koristi od novih gospodarskih ali prostovoljnih priložnosti.
- Socialno izključene osebe in/ali osebe iz prikrajšanih okolij.

Projekt bo namenjen tudi učiteljem, ki bodo dobili navodila, kako zagotoviti tovrstno usposabljanje in izboljšati svoje kompetence pri poučevanju o okoljski trajnosti. V zvezi z urbano biotsko raznovrstnostjo bo naš projekt prispeval k ozaveščanju o tem, kako pomembno je povečati količino zelenih površin v mestih. Z učenjem o zelenih strehah se bodo študenti, ki se bodo udeležili našega usposabljanja, seznanili tudi s širšimi trajnostnimi vprašanji in pridobili kompetence, ki sodijo v okvir tistih, ki jih predlaga evropski program za trajnostni razvoj.

Ozadje projekta: uresničevanje novega predloga EU zakona o obnovi narave - NATURE RESTORATION LAW, ki med drugim vključuje naslednji predlagani cilj:
"... brez neto izgube zelenih mestnih površin do leta 2030, 5-odstotno povečanje do leta 2050, najmanj 10-odstotna pokritost z drevesnimi krošnjami v vseh evropskih mestih, mestih in predmestjih ter neto pridobivanje zelenih površin, povezanih s stavbami in infrastrukturo... ";

DODATNO ZA SAMOSTOJNO RAZISKOVANJE TEME:

Ozelenitev streh in vertikalnih površin - PRIPOROČILA, DRŽAVNI PROSTORSKI RED RS, 2021

Primeri dobre prakse v Sloveniji: 
ZELENE STREHE V KRANJU>>

EKO SKLAD objava: NVO-SJI18 KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ: Zelena streha kot orodje za izboljšanje kakovosti bivanja v urbanih središčih, 2021

Gradivo v pomoč izobraževalcem:  Na poti k trajnostnim izdelkom oz. storitvam, Priročnik za podporo k razvoju kompetenc za trajnostnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju, DEC 2023