Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Delo z azbestom

Uporabna učna in izobraževalna gradiva in spletni naslovi za zaposlene v gradbeništvu:

Zakonodaja:
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih deli na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest
Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih se uporablja azbest
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
Pravilnik o pogojih za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merilih za določitev višine odškodnine

Drugo uporabno:
Poljudno znanstvena RTV SLO oddaja Živeti z azbestom>>>

Članki, prispevki in akademske (strokovne) monografije:

Odpraviti azbest, Ambiciozni cilji Evrope in situacija v Sloveniji, Revija Delo in varnost | ZVD
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, 22. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD
COBISS baza Diplomsko delo, 2012: ODPADKI AZBESTNO-CEMENTNIH IZDELKOV IN NJIHOVA NEVARNOST ZA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI


Projekti, dogodki in aktivnost GZS ZGIGM na tem področju:
17. april 2018: Panožni nacionalni dogodek - predstavitvena delavnica na GZS v Ljubljani na temo Predstavitev različnih nacionalnih baz podatkov o azbestu v stavbah v Evropi, ki jih izvajalci prenov ali upravniki stavb lahko uporabljajo. Z nami bodo strokovnjaki iz cele EU in različni govorniki. Dogodek bo večjezičen in sosednje država ter države Balkana bodo imele možnost, da se dogodka udeležijo (povrnjeni jim bodo tudi stroški potovanja in namestitve viz naslova dogodka, ki ga krije Evropska komisija). Organizator: GZS ZGIGM & EFBWW. Več o projektu asbestos registries>>

Panožni dogodki GZS ZGIGM na temo VZD v letu 2015: Praktična delavnica VZD in azbesta v gradbeništvu uspela, nadzor poslovnih subjektov se začenja 2.2.2015

Mednarodni dogodek na GZS ZGIGM: Vodnik za razvoj sistema upravljanja varnosti in zdravja ter Informacijski modul za varno ravnanje z azbestom, 2014