Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Sekcije in delovne skupine, ki delujejo v okviru GZS ZGIGM


Vabljeni ste, da vaše podjetje/organizacija pridružite sekcijam, ki delujejo v okviru GZS ZGIGM. V različnih sekcijah se združujejo posamezne gospodarske kategorije podjetij, ki jih druži ožja interesna tematika:

  • Sekcija industrije gradbenega materiala in proizvodov
  • Sekcija za vzdrževanje državnih cest
  • Delovna skupina za javno naročanje in pripravo smernic za JN
  • Delovna skupina za gradbene pogodbe
  • Delovna skupina za področno zakonodajo (ZGO-1, ...)
  • Delovna skupin za popise del in standardizacijo v gradbeništvu

ŠE NISTE ČLAN GZS ZGIGM, A BI SE RADI PRIDRUŽILI VSEENO PRIDRUŽILI SEKCIJAM ALI DELOVNIM SKUPINAH V OKVIRU GZS ZGIGM. VAS ZANIMA KAJ OBRAVNAVAJO in KAKŠNE AKTIVNOSTI SE VODIJO, pišite nam na zgigm@gzs.si !

Avtor: GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala