Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Pomembne organizacije


Splošni spletni portali, zanimivi za gradbeno panogo:
Ministrstvo za infrastrukturo - MZI
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in preharno - MKGP
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT
MInistrstvo za finance - MF
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ
GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM
GZS Združenje lesne in pohištvene industrije - ZLPI
GZS Združenje kovinske industrije  - ZKovI
GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami - ZPN
GZS Center za poslovno usposabljanje - CPU
OZS Sekcija gradbincev,kleparjev, krovec, instalaterjev, energetikov, steklarjev
Združenje delodajalcev Slovenije - ZDS
Zbornica za arhitekturo in prostor - ZAPS
Inženirska zbornica Slovenije - IZS
Opomnik za definiranje projektne naloge – za stavbe
Zavod za gradbeništvo Slovenije - ZAG
Slovenski institut za standardizacijo - SIST
Statistični urad RS tema gradbeništvo - SURS
Annual macro-economic database-AMECO
Evropski statistični portal - EUROSTAT
Uradni list RS - UL RS
EU portal Evropske unije v slovenskem jeziku
E-sodstvo (portal za pridobivanje ZK izpisek, vpogled v plombe nepremičnin, ....)
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije- SDGD Slovenije
Portal e-PROSTOR na GURS
Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, vpisani v register in  http://www.si-revizija.si/ 
Sodni cenilci in izvedenci
SEZNAM ZDRUŽENJ SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV
PORTAL LES IN GRADBENIŠTVO
Arhitekturni vodnik
Evidenca trga nepremičnin
Pregledovanje registra kulturne dediščine
– opisni podatki iRkd http://rkd.situla.org
– interaktivna karta iGisKD http://giskd.situla.org
– varstveni režimi kulturne dediščine eVrd (spletni pregledovalnik) http://evrd.situla.org
Vrednosti nepremičnin (GURS) 
E-OBJAVE AJPES sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi INSOLVENTNOSTI!
Portal EU, kjer preverimo davčnega zavezanca in veljavnost njegove identifikacijske številke za namene DDV
Rudarska baza (GIS) podatkov o nahajališčih mineralnih surovin s podeljeno rudarsko pravico
NAHAJALIŠČA MINERALNIH SUROVIN  - nova spletna GIS aplikacija GeoZS 
Evropska Komisija-sektor gradbeništvo
Napovedi portala EUROCONSTRUCT
Evropska gradbena platforma
Napotitev gradbenih delavcev v tujino
EU Združenje za gradbeno pravo (European Society of Construction Law - ESCL)

 


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM