Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Podpisana je nova Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

   SPOROČILO ZA JAVNOST:  Podpisana je nova Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

  V petek, 9. septembra 2016, sta mag. Franc Props, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije - Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Majda Marolt, predsednica Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije – SKNVS na 17. srečanju nepremičninskih organizacij v Velenju po več kot treh letih trajajočem pogajalskem procesu podpisala novo Kolektivno pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami. Z njeno uveljavitvijo bo prenehala veljati dosedanja, ki je bila sklenjena leta 1998.

  Proces oblikovanja priprave nove kolektivne pogodbe se je začel na pobudo delodajalske strani, ki je svoj prvi predlog ponudila takoj po spremembi delovnopravne zakonodaje leta 2013. Novo kolektivno pogodbo odlikuje tudi dejstvo, da so pogajanja potekala brez istočasne odpovedi veljavne kolektivne pogodbe, s katero se običajno ustvarijo nova nasprotja, ki negativno vplivajo na tvornost samega socialnega dialoga.

  Pogajanja sta vodili Majda Marolt, predsednica sindikata SKNVS in Vera Zevnik, podpredsednica Upravnega odbora GZS-ZPN in so to edina pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe dejavnosti pod povsem ženskim vodstvom. Kot izgleda, recept za uspeh.

  Kolektivna pogodba ohranja stvarno veljavnost po vzoru prejšnje, in sicer primarno velja za vse delodajalce ki so člani podpisnikov – skleniteljic in s tem pri njih zaposlene delavce, predvsem pa za  tiste delodajalce, ki na trgu kot pretežno dejavnost praviloma opravljajo v kolektivni pogodbi izrecno naštete dejavnosti po SKD 2008.

   Kolektivna pogodba  je v obligacijskem delu stopila v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank, torej danes. V normativnem delu pa začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in bo  ustvarjala  zaveze za delodajalce od 1.1.2017. S tem dnem se bodo pri delodajalcih uskladili tudi vsi zneski po novi Tarifni prilogi. Gotovo bo kolektivna pogodba v vnesla svež veter in dala dejavnosti potreben zagon za boljše poslovno okolje.

  Oba podpisnika sta že dogovorjena za njeno predhodno skupno predstavitev na 27. posvetu Poslovanje z nepremičninami, ki bo potekal 10. in 11. novembra letos v Portorožu, prav tako pa tudi za dva podrobnejša predstavitvena seminarja v novembru in decembru letos.

  Kot posebno pozitiven rezultat konkretnega socialnega dialoga lahko omenimo tudi skupno izjavo obeh podpisnikov, s katero sta delodajalcem, ki so zavezani k uporabi kolektivne pogodbe dala pobudo, da usklajevanje vsebine nove kolektivne pogodbe dejavnosti s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami izvedejo s ponudbo novih podjetniških kolektivnih pogodb in brez istočasnega odpovedovanja veljavnih pogodb, v duhu odprtega socialnega partnerstva, kot je to potekalo na ravni dejavnosti.

  Prepričani smo, da bo na teh pozitivnih osnovah tudi nadaljnji socialni dialog v dejavnosti potekal konstruktivno in učinkovito.

  Boštjan Udovič
  Direktor ZPN

  Fotogalerija