Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Energetska učinkovitost večstanovanjskih stavb, izobraževalni seminar

  Arhiv: Energetska učinkovitost večstanovanjskih stavb, izobraževalni seminar

  Energetska učinkovitost ni le trend, temveč nujnost za trajnostni razvoj našega okolja. Zato je ključno, da se zavedamo njenega pomena in si prizadevamo za implementacijo novih pristopov ter inovativnih rešitev. Verjamemo, da bo izobraževalni seminar prispeval k bogatejšemu razumevanju teh tematik in spodbudil konstruktivno razpravo ter izmenjavo izkušenj.

  Arhiv: Izobraževalni seminar o ZPPDFT-2 za nepremičninske posrednike

  Arhiv: Izobraževalni seminar o ZPPDFT-2 za nepremičninske posrednike

  Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, za nepremičninske posrednike?

  Arhiv: Zaključki 34. posveta Poslovanje z nepremičninami

  Tudi letos smo organizatorji posveta Poslovanje z nepremičninami pri pripravi programa v največji meri upoštevali aktualne razmere na trgu. Osrednje mesto smo na plenarnem delu tako ponovno namenili stanovanjski politiki, vendar smo želeli biti pri tem še bistveno bolj konkretni kot običajno, zato smo spregovorili o ukrepih za aktivacijo praznih stanovanj in za »čiščenje« stanovanjskega trga nestanovanjske rabe. Drugo omizje je obravnavalo izjemno aktualno problematiko zelenega prehoda v večstanovanjskih stavbah. Vsebino tretjega omizja pa nam je na nek način »vsilila« kar narava, saj smo spregovorili o posledicah poplav in plazov na nepremičninski sektor. Na sekcijah smo prav tako v največji možni meri sledili potrebam udeležencev in smo jim skupaj s predavatelji poskusili predstaviti odgovore na najbolj pereča vprašanja v dejavnosti.

  Arhiv: Ustavno sodišče je zadržalo poenostavljeno legalizacijo objektov daljšega obstoja

  Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti dela gradbenega zakona, ki se nanaša na tako imenovano poenostavljeno legalizacijo objektov daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja (gre za 146. člen GZ-1), zadržalo njegovo izvajanje do končne odločitve sodišča. Ustavno sodišče je tudi izrecno odredilo, da se v tem času ne morejo začenjati novi postopki niti zaključevati stari. Da ne bi v tem času prihajalo do izvrševanja inšpekcijskih ukrepov odstranitve takšnih objektov, so na sodišču obenem odločili, da se takšni ukrepi do končne odločitve ne smejo izvršiti. Lahko se sicer v vmesnem času vodijo postopki inšpekcijskega nadzora in se tudi izrekajo inšpekcijski ukrepi v zvezi z nelegalnimi objekti, vendar pa takih odločb o inšpekcijskih ukrepih ni dovoljeno izvršiti. Rok za prostovoljno izvršitev takega inšpekcijskega ukrepa v času odločanja sodišča ne teče.

  Arhiv: Odločitev Ustavnega sodišča o ZNPosr

  Z veseljem vas obveščamo, da je zastopnik nepremičninskih družb, ki so s pomočjo Združenja družb za nepremičninsko posredovanje v letu 2019 na Ustavno sodišče RS podale pobudo za oceno ustavnosti nekaterih določb Zakona o nepremičninskem posredovanju, danes prejel sklepe, ki jih je Ustavno sodišče v zvezi s tem sprejelo na seji dne 26.10.2023.

  Arhiv: Predstavitev informacijskega in storitvenega portala GURS

  Arhiv: Predstavitev informacijskega in storitvenega portala GURS "Portal Prostor"

  Predstavljen bo informacijski in storitveni portal, namenjen uporabnikom imenovan Portal Prostor, ki zajema informacije o evidencah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava in uporabnikom služi kot vstopna točka do različnih storitev za prenos ali obdelavo podatkov (vpogledovalniki, aplikacije, javno dostopni spletni servisi).

  Arhiv: Ocenjevanje tržne vrednosti kmetijskih zemljišč, izobraževalni seminar

  Arhiv: Ocenjevanje tržne vrednosti kmetijskih zemljišč, izobraževalni seminar

  Na seminarju se boste seznanili s praktičnem ocenjevanjem kmetijskih zemljišč, kot so njive, travniki in pašniki z načinom primerljivih prodaj in z na donosu zasnovanim načinom, ter prednosti in slabosti vsakega od načinov. Namen tega seminarja je tudi, opozoriti na dejstvo, da ima tudi način primerljivih prodaj določene slabosti in ni nujno najboljši način za ocenjevanje tržne vrednosti določene nepremičnine. Posebej še, če cenilec na področju ki ga ocenjuje strokovno ni najbolj doma, niti ni za izvedbo cenitve z načinom primerljivih prodaj zadosti zadovoljivih tržnih podatkov. Kmetijska zemljišča in gozdovi so bodisi naravni ali umetni ekosistemi, ki nam skozi svoj razvoj in življenjski ciklus dajejo donos v naturi in se tudi nenehno spreminjajo.

  Arhiv: Športno zabavno srečanje ZPN 2023

  Arhiv: Športno zabavno srečanje ZPN 2023

  Glede na zelo dober odziv po lanskem srečanju in pričakovanjih po ponovitvi je čas, da se ponovno dobimo na predpoletnem druženju, pikniku, igrah brez meja in v sproščenem, malo športnem in zelo družabnem okolju brez omejitev in z veliko smeha na zabavi z DJ-em in poklepetamo s kolegi, za katere, po navadi med letom, na žalost zmanjka časa.

  Arhiv: ZVOP-2 in GDPR za upravnike in posrednike

  Arhiv: ZVOP-2 in GDPR za upravnike in posrednike

  Z uveljavitvijo ZVOP-2 bomo morali ponovno preveriti svoje dejavnosti glede varstva osebnih podatkov. Na predavanju bomo pregledali postopkovne novosti, ki jih prinaša ZVOP-2 in skupaj preleteli vsebino vzorcev pravilnikov in aktov, ki jih že imate oz. smo vam jih že posredovali.

  Arhivi