Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb, izobraževalni seminar ZUN, četrtek 25. maj 2017

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb, izobraževalni seminar ZUN, četrtek 25. maj 2017

  Izkoristite možnost in se prijavite na izobraževalni seminar, ki bo v četrtek 25. maja 2017. Seminar je namenjen predvsem tehničnemu kadru pri upravnikih nepremičnin, ki v večstanovanjskih stavbah skrbijo za obratovanje, vzdrževanje in obnovo večlastniških stavb. Redno izobraževanje oz. usposabljanje kadrov je tudi pogoj za pridobitev certifikata Zaupanja vreden upravnik.

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb-izobraževalni seminar za upravnike

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb-izobraževalni seminar za upravnike

  Dobro upravljanje in vzdrževanje stavbe je ena glavnih nalog upravnika večlastniške stavbe. Upravljanje in vzdrževanje stavb je kompleksno in strokovno delo, ki zahteva usposobljenega upravnika, ki pozna delovanje vgrajenih naprav, toplotnih postaj, kotlovnic, dvigal, skupnih klimatskih naprav, zato je pomembno, da upravnik zagotovi strokovnjake z različnih področij npr. strojništva, elektroinštalacij, gradbeništva, prava itd.

  Arhiv: Stališče ZUN glede sodelovanja z zavarovalnicami in ostalimi dobavitelji etažnih lastnikov

  Arhiv: Stališče ZUN glede sodelovanja z zavarovalnicami in ostalimi dobavitelji etažnih lastnikov

  Člani Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami so se na Zboru članov dne 11.5.2017 seznanili tudi s problematiko sodelovanja z zavarovalnicami kot posledico stališč Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: AZN) izraženih v stališču št. 40102-88/2016-35 z dne 19.1.2017. V razpravi so člani združenja ogorčeno ugotovili, da AZN napačno interpretira določbe Stanovanjskega zakona, s čimer neupravičeno posega v poslovanje upravnikov, posledično pa tudi v pravice etažnih lastnikov. Stališče AZN je tudi v očitnem nasprotju z relevantno sodno prakso, ki izhaja iz odločitev višjih in vrhovnega sodišča (npr: VSL sodba I Cpg 305/2010, VSL sodba I Cpg 1119/2013, VSL sodba II Cpg 388/2016, VSL sodba II Cpg 1643/2014 in VSM sodba I Cpg 517/2014).

  Arhiv: Ponudba neprofitnih najemnih stanovanj ne sledi povpraševanju

  V Sloveniji iz leta v leto narašča število prosilcev za neprofitna najemna stanovanja. Da bi zadostili vsem prosilcem, bi v Sloveniji potrebovali še dodatnih 9.000 stanovanj. Osiromašeni stanovanjski skladi, ki z edinim virom financiranja, torej najemninami, ne morejo več zagotavljati vzdrževanja, obnove in nakupa novih stanovanj, predlagajo zvišanje neprofitnih najemnin.

  Arhivi