Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj SSRS

  Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji. Stanovanjski sklad RS bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva. Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

  Arhiv: Reprezentativnost Združenja upravnikov nepremičnin

  Arhiv: Reprezentativnost Združenja upravnikov nepremičnin

  Na podlagi pobude na letnem Zboru članov Združenja upravnikov nepremičnin, ki je bil 11. maja 2017, smo želeli pridobiti čim bolj verodostojne podatke o reprezentativnosti združenja. Zato smo prosili člane Združenja upravnikov nepremičnin, da nam posredujejo podatke o številu večstanovanjskih stavb, ki jih ima njihova družba v upravljanju ter podatke o številu enot znotraj teh večstanovanjskih stavb. S strani Geodetske uprave Republike Slovenije smo pridobili podatke o številu enot v večstanovanjskih stavbah, za katere velja obveznost imenovanja upravnikov in jih primerjali s podatki članov ZUN, ter na ta način ugotovili reprezentativnost. Ugotovili smo, da člani Združenja upravnikov nepremičnin upravljajo s kar 58,6 % vseh enot v Republiki Sloveniji, za katere je po Stvarnopravnem zakoniku, določena obveznost imenovanja upravnika.

  Arhivi