Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Zaključki 34. posveta Poslovanje z nepremičninami

  Tudi letos smo organizatorji posveta Poslovanje z nepremičninami pri pripravi programa v največji meri upoštevali aktualne razmere na trgu. Osrednje mesto smo na plenarnem delu tako ponovno namenili stanovanjski politiki, vendar smo želeli biti pri tem še bistveno bolj konkretni kot običajno, zato smo spregovorili o ukrepih za aktivacijo praznih stanovanj in za »čiščenje« stanovanjskega trga nestanovanjske rabe. Drugo omizje je obravnavalo izjemno aktualno problematiko zelenega prehoda v večstanovanjskih stavbah. Vsebino tretjega omizja pa nam je na nek način »vsilila« kar narava, saj smo spregovorili o posledicah poplav in plazov na nepremičninski sektor. Na sekcijah smo prav tako v največji možni meri sledili potrebam udeležencev in smo jim skupaj s predavatelji poskusili predstaviti odgovore na najbolj pereča vprašanja v dejavnosti.

  Arhiv: Ustavno sodišče je zadržalo poenostavljeno legalizacijo objektov daljšega obstoja

  Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti dela gradbenega zakona, ki se nanaša na tako imenovano poenostavljeno legalizacijo objektov daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja (gre za 146. člen GZ-1), zadržalo njegovo izvajanje do končne odločitve sodišča. Ustavno sodišče je tudi izrecno odredilo, da se v tem času ne morejo začenjati novi postopki niti zaključevati stari. Da ne bi v tem času prihajalo do izvrševanja inšpekcijskih ukrepov odstranitve takšnih objektov, so na sodišču obenem odločili, da se takšni ukrepi do končne odločitve ne smejo izvršiti. Lahko se sicer v vmesnem času vodijo postopki inšpekcijskega nadzora in se tudi izrekajo inšpekcijski ukrepi v zvezi z nelegalnimi objekti, vendar pa takih odločb o inšpekcijskih ukrepih ni dovoljeno izvršiti. Rok za prostovoljno izvršitev takega inšpekcijskega ukrepa v času odločanja sodišča ne teče.

  Arhivi