Zapri

TAB4BUILDING - Usposabljanje arhitektov in gradbenih inženirjev o uporabi kompozitov v gradbeništvu


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 24  mesecev
Začetek 01/10/2020 – 30/09/2022
Št. projekta2020-1-PL01-KA202-082224
Spletna stran projektahttps://tab4building.gzs.si/

Rezultati projekta:

O projektu:
Polimeri z ojačanimi vlakni (fibre reinforced polymer - FRP, kompozitov) so napredni materiali, ki združujejo posamezne materiale za doseganje boljših lastnosti novonastalega kompozita (močnejši in prožnejši). FRP materiali so široki uporabljeni v različnih industrijskih sektorjih, saj so visoko kvalitetni, na drugi strani pa imajo nizke proizvodne stroške in dolgo življenjsko dobo. Povpraševanje po FRP materialih v gradbeni industriji zaradi omenjenih lastnosti narašča, države, kot so Poljska, Grčija in Slovenija, pa imajo s širšo uporabe teh materialov možnosti za dodaten razvoj. Spodbudno uvajanje FRP materialov v gradbenem sektorju temelji na njenih dveh osrednjih členih: arhitektih-gradbenih inženirjih in gradbenih delavcih. Arhitekti-gradbeni inženirji skrbijo za načrtovanje gradbenih del, gradbeni delavci pa so zadolženi za njihovi izvedbo, oboji pa so ključni pri uvajanju FRP materialov v gradbeništvu. Na podlagi poročila Sveta arhitektov Evrop se večina arhitektov-gradbenih inženirjev in gradbenih delavcev ni izobraževala o FRP materialih, gradbeni delavci s končano osnovno ali srednjo šolo pa s področjem FRP materialov niso niti seznanjeni. Poleg tega je Svet arhitektov Evrope ugotovil tudi pomanjkanje usposabljanja na področje FRP materialov v tarčnih skupinah začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (iVET) ter nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (cVET), kar omejuje uvajanje FRP tehnologij v gradbenem sektorju.

Glavni cilj projekta TAB4BUILDING je razviti skupno izobraževanje začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja poznavanja in uporabe FRP materialov v gradbeništvu. Glavni cilj je definiran z naslednjimi operativnimi cilji:

-   Povečanje znanja obeh tarčnih skupin (iVET in cVET) o FRP materialih in njihovi uporabi
-   Povečanje tehničnega znanja, nadzora kontrole in upravljanja FRP materialov
-   Spodbujanje uporabe FRP materialov pri arhitekturnem načrtovanju
-   Prenos usklajenih smernic in orodij tarčnih skupinam ter več skupnega sodelovanje in učenja o FPR materialih v gradbeništvu

Za dosego teh ciljev bo v sklopu projekta razvito skupno izobraževanje s klasičnimi in spletnimi predavanji obeh tarčnih skupin. V roku 24 mesecev bodo rezultati projekta klasificirani kot različni intelektualni učinki (IO): razvoj poklicnega profila (IO1), razvoj metodologije in orodij za spletno izobraževanje (IO2) in določitev vsebine izobraževanja (IO3). V sklopu projekta so določene še 4 dopolnilne dejavnosti kot pomoč za doseganje pričakovanih rezultatov projekta: upravljanje in usklajevanje (A4), validacija (A5), dejavnosti razširjanja informacij in komunikacija (A6) in trajnostno izkoriščanje virov (A7).

V sklopu projekta bo za zagotavljanje širšega zastopanja sodelovalo 6 partnerskih organizacij iz 5 različnih EU držav.

-    Šlezijska tehniška univerza (Silesian University of Technology) s Poljske bo skrbela za kooordinacijo projekta in pomagala s svojim tehničnem znanjem Šole za gradbene inženirje. Povezovala se bo z industrijo iz SV Evrope.
-    Raziskovalno združenje za plastiko in sorodne materiale (Asociación de Investigación en Materiales Plásticos y Conexas) iz Španije je strokoven tehnološki center za FRP materiale s širokim programom za nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje (cVET). Združenje bo vodilo razvoj različnih intelektualnih učinkov projekta in skrbelo za vsebine usposabljanja.
-   3S raziskovalni laboratorij (3S Research Laboratory) je raziskovalni inštitut iz Avstrije s strokovnim znanjem na področju oblikovanja in izvajanja projektov na področju izobraževanja. Zavzeli bodo vodilno mesto pri razvoju poklicnega profila in vsebine intelektualnih učinkov.
-     Združenje gradbenih podjetij Valencia (Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción) iz Španije je vodilo združenje gradbenega sektorja s širokim programom usposabljanja v regiji Valencije. Povezovalo se bo z industrijo iz JZ Evrope.
-    Gospodarska zbornica Slovenije je največja povezava gospodarstva v Sloveniji s širokim programom usposabljanja in promocij, tudi na mednarodni ravni. V sklopu projekta se bo povezovala z industrijo v središču Evrope.
-    Panhelensko združenje gradbenih izvajalcev javnih del (Panhellenic Association of Engineers Contractors of Public Works) vodi gradbeni sektor v Grčiji in zastopa celotno gradbeno industrijo. Združenje ima širok program usposabljanja in se bo povezovala z industrijo v JV Evropi.

Evropsko združenje gradbene dejavnosti (FIEC) bo kot pridruženi partner prispevalo k širjenju usposabljanja s sklopu projekta TAB4BUILDING preko drugih evropskih združenj. Rezultat projekta bo razvoj sistema usposabljanja za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (ECVET) za arhitekte – gradbene inženirje in gradbene delavce o poznavanju in uporabi FRP materialov v gradbeništvu, ki bo pripomoglo k uvajanju koristne uporabe FRP materialov v gradbenem sektorju. Partnerji projekta bodo prosto dostopno rezultate projekta širili v industrijskih panogah EU. Spletna distribucija vsebin, vključevanja usposabljanja v partnerske portfelje in promocija usposabljanj v tretjih državah bodo zagotovile trajne rezultate projekta.


 

Projekt  je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+.