Združenje kovinske industrije

Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu - Zdravi na kvadrat!


 

 

Vabimo vas, da se vključitev v projekt promocije zdravja pri delu

 

Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu -

Zdravi na kvadrat!

 

Projekt je na voljo podjetjem iz kemijske in kovinske industrije in bo kril 90% upravičenih stroškov, ki jih zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014. Zastavljen je tako,da bo v veliki meri možno prisluhniti individualnim potrebam podjetij, nekatere aktivnosti se bodo lahko odvijale celo samo za vas in na vaši lokaciji. Vključena naj bi bila podjetja ne glede na velikost - za majhna bodo programi posebej prilagojeni.

Po statistiki se vlaganja podjetij v promocijo zdravja pri delu, zlasti zaradi manjše odsotnosti z dela, boljšega počutja in motivacije zaposlenih, povrnejo z 2,5- do 4,8-kratnikom vložka, bolniški stalež se lahko zmanjša celo do 36%. Zmanjšanje neposrednih in posrednih stroškov delodajalcev zaradi izgubljenih delovnih dni je lahko ključno za nadaljnji uspeh podjetij.

Vse, ki se želite udeležiti predstavitvenega dogodka vljudno vabimo, da se nam javite na zki@gzs.si in poslali vam bomo opis projekta, anketo in prijavnico. Namen ankete je ugotoviti konkretne potrebe in želje podjetij ter pridobiti ideje in usmeritve, da bo projekt čim bolj koristen. Prijavnice in izpolnjene ankete zbiramo do četrtka, 10.10.2013. Dodatne informacije: tel. 01 5898257 (Žiga Lampe). Sodelovanje v anketi in na dogodku je predpogoj za kasnejšo formalno vključitev podjetij v projekt in koriščenje sredstev.

 

PROGRAM  

9:00 - 10:30       PLENARNI DEL - dvorana C

 • Uvodni nagovor in pojasnila (ozadje razpisa ZZZS za promocijo zdravja pri delu in usmeritve naročnika)
  • ga. Tatjana Čerin, izvršna direktorica GZS za socialni dialog
  • g. Samo Fakin, direktor ZZZS (naročnik projekta) 
 • Predstavitev štirih projektov promocije zdravja pri delu, ki jih bo izvajala GZS
 • Primer dobre prakse (Željka Kutija, IMPOL d.o.o., vodja poklicnega zdravja in varnosti)

  

11:00 - 13:00       PREDSTAVITEV PROJEKTA »Zdravi na kvadrat!« - dvorana C

 • Uvodni pozdrav (Darja Boštjančič, direktorica ZKI in Janja Petkovšek, direktorica ZKovI)
 • Podrobna predstavitev projekta »Zdravi na kvadrat« (Darja Boštjančič, vodja projekta, ZKI)
 • Zdravje zaposlenih v kemijski in kovinski industriji – osnovna statistični kazalci in zdravstveno ekonomski vidiki (dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica KIMDPŠ)
 • Predstavitev posameznih sklopov projekta
  • Čili za delo (Eva Strgar, KIMDPŠ)
  • Prva pomoč (Žiga Lampe, ZKI)
  • Individualna pomoč podjetjem (Darja Boštjančič, vodja projekta, ZKI)
 • Rezultati ankete – interes podjetij za vključitev
 • Prednostna področja za delo vprojektu – razprava
 • Zaključki glede sodelovanja podjetij v projektu, njihova vloga, način dela
 • Formalna vključitev v projekt (rok in način)
 • Razno

 

 

Projekt »Zdravi na kvadrat« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.