Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Delovno srečanje zavezancev za pridobitev OVD iz dejavnosti odpadkov.

Delovno srečanje za zavezance, ki pripravljajo oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode in izhodiščno poročilo, na področju odpadkov

Arhiv: Gradiva s posveta o Programu ravnanja z odpadki

Gradiva z delovnega posveta o Programu ravnanja z odpadki v organizaciji GZS, Službe za varstvo okolja in Zbornice komunalnega gospodarstva v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor

Arhiv: PROGRAM RAVNANJA Z ODPADKI - program delovnega posveta

GZS, Služba za varstvo okolja in Zbornica komunalnega gospodarstva, vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vljudno vabimo na predstavitev programa ravnanja z odpadki, ki ga na podlagi Uredbe o odpadkih pripravlja MOP.

Arhiv: Vabilo na predstavitev:varnostni listi in okoljske uredbe

Predstavitev je namenjena obstoječim in bodočim zavezancem »IED« in/ali »SEVESO« uredbe, »downstream user-jem«, ki morajo informacije v varnostnem listu prenesti v vsakodnevno zagotavljanje skladnosti z okoljsko zakonodajo, ki se nanaša na preprečevanje večjih nesreč in/ali onesnaženja podzemnih vod in tal na območju naprave.

Arhiv: Osnutek uredbe o CO2 dajatvi v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno obravnavo predložilo osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida. Vabimo vas, da mnenja in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP (rok 20. november 2015), posredujete tudi na GZS-Službo za varstvo okolja – janja.leban@gzs.si .

Arhiv: Vabilo na 2. predstavitev osnutka uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

GZS, Služba za varstvo okolja in Zbornica komunalnega gospodarstva, vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vljudno vabimo na 2. predstavitev / obravnavo (popravljenega) osnutka Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki bo v petek, 13. novembra 2015 ob 9.30 uri na Gospodarski zbornici Slovenije.

Arhiv: Gradiva s konference IED

Arhiv: Uredba IED, napotki za zavezance, vloga, ocena onesnaženosti in izhodiščno poročilo

V sodelovanju z MOP, ARSO in izvajalci, ki imajo izkušnje na področju monitoringov in preverjanju tehničnih ukrepov s področja skladiščenja nevarnih tekočin, vas vljudno vabimo na konferenco, kjer se bomo seznanili s zakonodajnim okvirom, postopki ARSO ter zahtevami in dilemami s katerimi se soočajo zavezanci skupaj z izvajalci storitev monitoringov in tehničnih preverjanj. Ker se pri izvajanju novih predpisov poraja veliko nejasnosti in vprašanj bosta dva obsežna sklopa konferenca posvečena vašim vprašanjem z vidika skladnosti z novimi zahtevami, upravnimi postopki in kako se le ti prepletajo in povezujejo z obstoječimi dovoljenji in ukrepi, ki jih le ti narekujejo!

Arhiv: OEEO: novi cilji zbiranja in predelave, spremembe pri izvajanju razširjene odgovornosti proizvajalcev EEO

8. avgusta 2015 je začela veljati nova Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. list RS, št.55/2015), pri čemer se ◾členi, ki se nanašajo na čezmejno pošiljanje rabljene električne in elektronske opreme začnejo uporabljati 1. septembra 2015, ◾členi, ki določajo, da se predelava odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) mora izvajati v skladu s splošnimi zahtevami za obdelavo iz standardov SIST EN 50625-1 in SIST EN 50574 in z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, pa 1. septembra 2016.

Arhiv: IED uredba: razširjen seznam naprav, ki morajo pridobiti IPPC okoljevarstveno dovoljenje, nove zahteve za IPPC zavezance

15. avgusta 2015 je začela veljati nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS št. 57/2015). Uredba je eden najbolj zahtevnih predpisov s področja okolja. Pomembna je za vrsto dejavnosti, od energetike, predelovalnih dejavnosti in ravnanja z odpadki ter čiščenja odpadnih voda do kmetijske dejavnosti. V slovenski pravni red prenaša II. poglavje direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah (IED), ki se nanaša na dosedanje t.i. IPPC zavezance.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.