Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Usposabljanje o ravnanju z odpadki

Zakonodaja na področju odpadkov je močno razvejena in podvržena stalnim spremembam in novostim. V 2014 je EU komisija sprejela sklep in uredbo, ki sta veljavna neposredno v vseh državah članicah in določata seznam odpadkov in lastnosti zaradi katerih so odpadki nevarni. V letošnjem letu je bila sprejeta nova slovenska uredba o odpadkih, ki bolj natančno določa pojme, kot so stranski proizvod, prenehanje statusa odpadka itd. Če se v svojem podjetju odgovorni za področje okolja in/ali ravnanje z odpadki vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na seminarju, ki bo potekal 8. septembra 2015.

Arhiv: Revizija sistema EU ETS za obdobje po letu 2020

Evropska komisija je včeraj predstavila zakonodajni predlog za revizijo sistema EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (EU ETS) s ciljem najmanj 40-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2030 kot del prispevka Unije k novemu svetovnemu podnebnemu sporazumu, ki naj bi bil sprejet v Parizu decembra letos. Navedeno za naprave EU ETS pomeni 43 % zmanjšanje emisij glede na leto 2005.

Arhiv: Vabilo na predstavitev osnutka uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in pravilnika o določitvi občutljivih območij

Služba za varstvo okolja GZS in Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabimo na predstavitev osnutka uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in pravilnika o določitvi občutljivih območij, ki bo potekala v prostorih GZS, 3. julija 2015.

Arhiv: Predstavitev novosti, ki jih prinaša nova Uredba o odpadkih

Arhiv: Predstavitev novosti, ki jih prinaša nova Uredba o odpadkih

Predstavitev novosti, ki jih prinaša nova Uredba o odpadkih v četrtek, 18. junija 2015 ob 9.30 uri Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana a, I .nadstropje.

Arhiv: Vabilo na okoljski dan 2015

Vpliv spreminjanja podnebja zaznavamo in občutimo že več desetletij. Da bi preprečili nevarne posledice podnebnih sprememb, je bila na mednarodni ravni sprejeta odločitev, da se zadrži rast globalne temperature pod mejo 2 °C glede na pred-industrijsko obdobje. Vprašanje je kako?

Arhiv: Vabilo na predstavitev sprememembe uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

V sodelovanju z MOP, vas vabimo na predstavitev spremembe uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega. Sprememba uredbe bo v slovenski pravni red prenesla zahteve direktive o industrijskem onesnaževanju 2010/75/EU.

Arhiv: Vabilo na delovni posvet o osnutku Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, 22.04.2015

Posvet je namenjen proizvajalcem EE opreme, nosilcem skupnih načrtov, izvajalcem javne službe ter zbiralcem in izvajalcem obdelave OEEO, članom GZS.

Arhiv: Vabilo na predstavitev osnutkov okoljskih predpisov

Predstavitev osnutkov slovenskih predpisov, ki uvajajo nove zahteve direktive o industrijskih emisijah (IED) ter novosti zaradi uveljavitve direktive o preprečevanju večjih nesreč s kemikalijami in omejevanju njihovih posledic.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.