Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Načini gradnje in prenove za dosego ciljev evropskega zelenega dogovora Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. Da bi Evropa premagala ta izziv, potrebuje novo strategijo za rast za preoblikovanje Unije v sodobno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire in bo konkurenčno, s ciljem, da leta 2050 dosežemo neto ničelne emisije toplogrednih plinov, katerega gospodarska rast ne bo vezana na rabo virov in v katerem nihče ne bo prezrt.
*
*
*
*

*


Verifikacija: