Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

BIM4D-Razvoj zelenih in digitalnih spretnosti ob uporabi BIM v praksah ob koncu življenjske dobe


ang. naslov: Developing green and digital skills for the use of BIM at end-of-life practices

Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje:
 24 mesecev (01/03/2024-28/02/2026)
Št. sporazuma
: 2023-1-EL01-KA220-VET-000158810
Spletno mesto projekta: www.
BIM4D.euSpletno mesto projekta na EK platformi: BIM4D
Konzorcij: 
6 organizacij
Vključuje PEDMEDE (Grčija), GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (Slovenija), BERUFSFORDERUNGSWERK DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH (Nemčija), CENTRE IFAPME LIEGE HUY VERVIERS ASBL (Belgija), SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO (Italija), ISTITUTO PER L' ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (Italija).

Aktualno:

RAZISKAVA:  BIM4D-Raziskava o potrebah po znanju in spretnostih o uporabi BIM v praksah ob izteku življenjske dobe
Bilten projekta: BILTEN ŠT.1

Cilji projekta: Glavni cilj je razviti zelene in digitalne veščine za uporabo Building Information Modeling (BIM) tehnologij pri praksah na koncu življenjske dobe (EOL) zgradb. Projekt si prizadeva za identifikacijo uporabe BIM v EOL praksah in povezanih potreb po usposabljanju, razvoj digitalnih in zelenih veščin v uporabi BIM med EOL praksami za olajšanje prehoda delovne sile, vzpostavitev zavezništev za digitalizacijo EOL praks in trajnostno upravljanje odpadkov ter dvigovanje ozaveščenosti in omogočanje prehoda k bolj trajnostnim praksam v fazi konca življenjske dobe.

Aktivnosti in rezultati: Projekt bo izvedel več ključnih aktivnosti, vključno z analizo uporabe BIM v gradbenih in dekonstrukcijskih procesih, razvojem in izvajanjem usposabljanja programa BIM4D, krepitev uporabe BIM v EOL praksah ter aktivnosti razširjanja in izkoriščanja rezultatov. Pričakovani rezultati vključujejo izboljšano znanje o uporabi BIM v EOL praksah, zagon usposabljanj za uporabo BIM v EOL praksah, krepitev oblikovanja politik za digitalizacijo sektorja rušenja/dekonstrukcije in trajnostno upravljanje odpadkov ter deljenje informacij in dvigovanje ozaveščenosti o uporabi BIM v fazi EOL.

Ciljne skupine: Projekt naslavlja več ciljnih skupin, vključno z zaposlenimi v gradbeništvu, izvajalci gradbenih del, strokovnjaki iz gradbenega sektorja, podjetniki v gradbeništvu, mladimi in ženskami v gradbeništvu, kot tudi sektorjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno z raziskovalci, inštruktorji in strokovnjaki za usposabljanje, pa tudi akademski krogi.

Projekt "Razvijanje zelenih in digitalnih veščin za uporabo BIM pri praksah na koncu življenjske dobe" prinaša obetavno priložnost za napredek gradbenega sektorja.