Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Ostalo projektno povezovanje GZS >>> za druge sektorje, regije ipd. ter možnost brezplačnih usposabljanj, webinarjev, kandidiranju za različne vavčerje pomoči ipd.

Svetovalka EMAFinanciranje, EU sredstva, podpora
Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek), sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev tako potencialnim prijaviteljem kot samim izvajalcem projektov.