Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Construction Blueprint - Strateška usmeritev v razvoj strokovnih spretnosti v gradbeništvu  NAČRT ZA GRADBENIŠTVO

ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 4 leta, 1.1.2019 - 31.12.2022
ŠT. PROJEKTA: Erasmus + SSA, LOT 3, 600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B
URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA: http://constructionblueprint.eu/, SI spletišče
Spletna predstavitev  projekta s strani koordinatorja projekta https://www.fundacionlaboral.org/en/projects/training/training-tools/construction-blueprint-2019-2023-erasmus-program

PROMOVIRAMO NAČRT ZA GRADBENIŠTVO
Plakat NAČRT ZA GRADBENIŠTVO
Zloženka - NAČRT ZA GRADBENIŠTVO
Video prispevek Kako v Sloveniji načrtujemo razvoj gradbeništva v prihodnosti>>>
Kampanje za privabljanje mladih in deklet v sektor>>
Izjava direktorja GZS ZGIGM, zakaj sodeluje GZS v projektu 
Intervju z dijakinjo in dijakom Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor

REZULTATI PROJEKTA
Analiza PESTLE
Poročilo o trenutnem stanju sektorskih spretnostih
Poročilo o analizi potreb po spretnostih v gradbeništvu
Kažipot in akcijski načrt
Interaktivni zemljevid dobrih praks glede promocije med mladimi za vstop v poklic ter pritegnitve deklet v gradbeno dejavnost
Spletni tečaji s področja krožnega gradbenštva, energetske učinkovitosti, digitalizacije
Znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo evropska podjetja, Poročilo o poklicih in kvalifikacijah, ki bodo predmet posodobitve...
Spletni tečaji - Construction Blueprint.

PROJEKTNI KONZORCIJ:
Koordinator projekta: 
Fundación Laboral de la Construcción (Španija) - FLC
Projektni partnerji:
European Construction Industry Federation - FIEC (Belgija - EU); KROVNA ORGANIZACIJA NA RAVNI EU, KI ZASTOPA VELIKE DELODAJALCE V GRADBENIŠTVU
European Federation of Building and Woodworkers - EFBWW (Belgija - EU);  KROVNA ORGANIZACIJA NA RAVNI EU, KI ZASTOPA DELOJEMALCE GRADBENIŠTVU
European Builders Confederation - EBC (Belgija - EU); KROVNA ORGANIZACIJA NA RAVNI EU, KI ZASTOPA MALE IN SREDNJE VELIKE DELODAJALCE V GRADBENIŠTVU
Confederación Nacional de la Construcción - CNC (Španija);
Réseau Ifapme y Confédération Construction (Belgija); PIU organizacija
Satakunnan Koulutuskuntayhtymä -Sataedu (Finska); PIU organizacija
Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics - CCCA-BTP (Francija); 
Fédération Française du Bâtiment - FFB (Francija);
Panhellenic Association of Engineers Contractors of Public Works - PEDMEDE (Grčija); 
Institute of Vocational Training - AKMI (Grčija); PIU organizacija
Bildungszentren des Baugewerbes e.V. - BZB (Nemčija);  
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes - ZDB (Nemčija); delodajalska sektorska organizacija
Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH - BFW-NRW (Nemčija); PIU organizacija
Ente per la Formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia - FORMEDIL (Italija); PIU organizacija
Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE (Italija); delodajalska sektorska organizacija
Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras - VSRC (Litva); PIU organizacija
Lithuanian Builders Association - LSA (Litva); ; delodajalska sektorska organizacija
Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul - CENFIC (Portugalska); PIU organizacija
Budowlani (Poljska); delojemalska sektorska organizacija
Limerick Institute of Technology - LIT (Irska); PIU organizacija
Šolski center Kranj -SCKR  (Slovenija); PIU organizacija
Gospodarska zbornica Slovenije - GZS (Slovenija); delodajalska sektorska organizacija.

Projekt Blueprint All.Construction združuje tri krovne sektorske organizacije Evropske unije, skupaj z devetimi nacionalnimi sektorskimi predstavniki in dvanajstimi ponudniki poklicnega in izobraževalnega usposabljanja (skupaj 24 partnerjev) iz dvanajstih držav EU. GZS ZGIGM je ena od projektnih partnerjev v konzorciju, ki razvija nov sektorski strateški pristop za sodelovanje znanja in spretnosti v gradbeni industriji. Projekt bo podpiral tudi boljše usklajevanje med potrebami po znanju podjetij in spretnosti, ki jih zagotavljajo centri za usposabljanje. Projektni pristop predvideva oblikovanje strategijo sektorskih spretnosti, ki bo združila izkušnje, pridobljene pri drugih pobudah in predstavljena s celostnim pristopom, pri čemer bo opredelila politične, gospodarske, socialne, tehnološke, pravne in okoljske dejavnike, ki lahko vplivajo na sektorske spretnosti in ponudbo usposabljanja. V okviru partnerstva bo oblikovano zavezništvo za sektorske spretnosti, ki bo potrebno gonilo za trajnostno sektorsko strategijo in izvajanje Načrta za gradbeništvo.
 

Podpora Evropske komisije pri pripravi tega projekta ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.