Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

CVC - Primerjava PIU za gradbeništvo


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje projekta: 18 mesecev (december 2020-maj 2022)
Št. projekta: 2020-1-ES01-KA202-082578 

PROJEKTNI KONZORCIJ sestavlja 7 partnerjev:
INTERNATIONAL FORMATION CENTER S.L. (Španija) (dodatna vsebina projekta)
TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG (Nemčija)
CENTRE IFAPME LIEGE HUY VERVIERS ASBL (Belgija)
SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO (Italija)
BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV (Nemčija)
LUX IMPULS GmbH (Nemčija)
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (Slovenija)

OPIS IN NAMEN PROJEKTA:
Mobilnost vajencev in zaposlenih se povečuje in je pomembna, vendar se sistemi izobraževanja in usposabljanja ter poklici med evropskimi državami močno razlikujejo. Cilj projekta je razkriti podobnosti in razlike med poklicnim izobraževanjem in poklici v gradbenem sektorju partnerskih držav. To bo povečalo preglednost različnih sistemov usposabljanja in prepoznavanje spretnosti vajencev in zaposlenih. Splošni cilj zajema večjo preglednost izobraževalnih poti, programov usposabljanja in kvalifikacij; lažja mobilnost in lažja primerljivost znanj in kompetenc za podjetja; in priznavanje pridobljenih kompetenc med vajeništvom.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
Aktivnost 1: Razvoj standardov za partnerje.
Aktivnost 2: Določitev enotnega merila za analizo: zidar / tesar.
Aktivnost 3: Zbiranje in vrednotenje baze podatkov o izbrani izobraževalni poti po državah.
Aktivnost 4: Ločitev teoretičnih in praktičnih načrtov poklicne učne poti, ovrednotenje razpoložljivih nacionalnih virov in strokovne prakse za preučevanih profile.
Aktivnost 5: Določitev ankete za centre za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki vsebuje glavna pomembna merila vsakega profila glede na njegovo pripravo, znanje in kompetence ter naloge usposabljanja.
Aktivnost 6: Določitev ankete za podjetja, ki vsebuje glavna pomembna merila vsakega profila glede na njegovo pripravo, znanje, potrebe sektorja in kompetence.
Aktivnost 7: Zbiranje in vrednotenje podatkovne baze raziskav po partnerskih državah za podjetja in PIU centre.
Aktivnost 8: Izdelava smernic, ki povzemajo vse rezultate, opravljene v posameznih fazah.
Aktivnost 9: Končna revizija informativnega gradiva. 

REZULTAT: Smernice za izboljšanje mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju - Zidar in tesar  (SLO)
Guideline on how to improve mobility in VET Bricklayer and Carpenter (EN)


PARTNERSKA SREČANJA:
1. srečanje – Uvod v projekt
2. srečanje – Povzetek baze podatkov o izobraževalni poti
3. srečanje – Okrogla miza o ključnih točkah raziskav centrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje
4. srečanje – Okrogla miza o ključnih točkah anket o podjetjih
5. srečanje – Povzetek baze podatkov obeh raziskav
6. srečanje – Revizija zbranih rezultatov
7. srečanje – Zaključno srečanje