Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Načrt za VZD

IME NAROČILA: angl. Health and Safety Blueprint 
JAVNO NAROČILO: Belonging to EASME of the European Commission, call EASME/COSME/2018
IDENTIFIKACIJA ŠTEVILKA: EASME/COSME/2018/033
TRAJANJE: 22 mesecev, december 2018 -oktober 2020
KOORDINATOR: Fundación Laboral de la Construcción (Spain)
VLOGA GZS ZGIGM: podizvajalske storitve raziskave v okviru naročila, v 1. letu izvajanja aktivnosti

GLAVNI REZULTAT 

v pomoč vsem, ki v gradbenih podjetjih pokrivajo teme  varnosti in zdravja pride delu.

Več o javnem naročilu EK: https://www.fundacionlaboral.org/en/projects/training/training-tools/health-and-safety-blueprint-2018-2019-easme-tender

Za odpravo te vrzeli v usposabljanju je projekt razvil niz uporabnih modulov, ki vam bodo pomagali orientirati se v vprašanjih zdravja in varnosti pri delu, povezanih z najpogostejšimi materiali in postopki, ne da bi pri tem pozabili na druge bolj tvegane ali manj znane teme.

S tem namenom je bilo ustvarjenih skupno 8 modulov, ki so razdeljeni v tri glavne sklope:

Oddelek 1: Materiali

  • Materiali za izolacijo in tesnjenje.
  • Zaključni materiali.
  • Bitumenska gradiva.
  • Trajnostni materiali.

Oddelek 2: Dejavnosti

  • Izolacijski postopki.
  • Obrnjene zelene strehe.
  • Sistemi za obnovljive vire energije.

Oddelek 3: Odpadki

  • Ravnanje z odpadki.