Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

SSHH

Soft Skills for Hard Hats - Developing managerial skills for construction workers

(slov. SSHH Mehke veščine za poklice s čeladami – razvijanje vodstvenih sposobnosti za gradbene delavce)

V PIU projektu razvijamo način sodobnega učenja socialnih spretnosti za zaposlene v gradbeništvu in dijake prek aplikacij

Št. projekta : 2016-1-UK01-KA202-024436, DECENTRALIZIRAN EU PROGRAM Erasmus+


TRAJANJE PROJEKTA:
2 leti (OKT 2016-SEPT 2018)

URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA: https://softskillshardhats.eu/ 

REZULTATI PROJEKTA: interaktivni spletni tečaji za področja socialnih spretnosti:
 

·        Razvoj programa usposabljanja in ozaveščanja – timsko delo             
·        Razvoj programa usposabljanja in ozaveščanja  – vodenje                     
·        Razvoj programa usposabljanja in ozaveščanja – komuniciranje        
·        Razvoj programa usposabljanja in ozaveščanja – reševanje težav      

Dogodek za razširjanje vsebin projekta:  12.4.2018, Gradbeniada 2018, dodatne informacije>> PROJEKTNI KONZORCIJ:
 7 partnerjev: koordinator iz Združenega kraljestva (Coventry University), 2 projektna partnerja iz Nemčije (BFW-NRW,  BZB Krefeld), FLC iz Španije, Centro Edile A.Palladio  iz Italije, OUNL iz Nizozemske in GZS ZGIGM Iz Slovenije.

OPIS PROJEKTA:  V okviru projekta bomo sodelujoči partnerji kreirali orodje za razvoj in krepitev neformalnih znaj oziroma mehkih veščin za gradbene delavce, ki so potrebne za učinkovitejše opravljanje dela v timu, učinkovitejše vodenje, komuniciranje in reševanje težav. Tem veščinam namreč formalno tehnično usposabljanje ne posveča dovolj pozornosti in so prepogosto neupravičeno prezrte.

 

Ker v gradbenem sektorju prevladuje praksa, da dobri vajenci in obrtniki napredujejo na vodilne položaje kljub temu, da jim za to pogosto primanjkuje potrebnih (neformalnih) spretnosti in veščin za učinkovito opravljanje delovnih zadolžitev, bomo za te gradbene delavce pripravili posebna usposabljanja za zapolnitev teh kompetenčnih vrzeli. Tudi na ta način želimo spodbujati njihovo vseživljenjsko učenje ter prispevati boljši mobilnosti na trgu dela. Zastavljeni cilj želimo doseči z dostopno mobilno aplikacijo, ki bo primerna tako za individualno učenje/usposabljanje kot tudi za skupinsko učenje.

 

Poklicno in strokovno izobraževanje (VET) je bilo vse od svoje ustanovitve namenjeno izključno pridobivanju tehničnih spretnosti in veščin, vendar se na sodobnem trgu dela od delavcev pričakuje in zahteva vedno več, tudi obvladanje mehkih spretnosti in veščin. VET bi tako nujno moralo v svoj kurikulum oz. v svoje učne načrte vključiti tudi druge, neformalne ključne kompetence. Glavni cilj projekta je tako zagotoviti učinkovito in sodobno orodje za dopolnjevanje oz. nadgradnjo tehnično usmerjenega usposabljanja z mehkimi veščinami, ki bo temeljilo na primerih iz realnega življenja in bo uporabniku nudilo tudi individualizirano povratno sporočilo.

 

VEČ: SPLETNO MESTO PROJEKTA >>>

 

KONTAKT:

Slovenijo: valentina.kuzma@gzs.si; T: 01 5898 246

Projekt SSHH je sofinanciran s strani EU programa Erasmus+.