Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

RENOINVEST - Okrogle mize za spodbujanje pametnih naložb v trajnostno prenovo stavb


Angleški naslov: Roundtables enhancing smart investments in sustainable renovation of buildings - RENOINVEST

Vrsta: LIFE Project Grants, razpis. Funding & tenders (europa.eu)
Trajanje: 30 mesecev
Začetek 02/10/2023-01/04/2026
Št. projekta: 101120673, LIFE22-CET-RENOINVEST
Spletno mesto projekta:  Renoinvest - Archenerg Klaszter, in na EK portalu: LIFE public database
Konzorcij: 6 organizacij
EMI EPITESUGYI MINOSEGELLENORZO INNOVACIOS NONPROFIT KFT, Madžarska  -KOORDINATOR
SOLAR TECH-INVESTMENT TERVEZESI FEJLESZTESI TANACSADO KFT, Madžarska
ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
RENOWAVE.AT eG, Avstrija
Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH, Avstrija

NOVICE:
18. aprila 2024 v okviru gradbenega sejma Megra: 1. mednarodna okrogla miza: VSE NE ENEM MESTU - POROČILO Z DOGODKA
19. aprila 2024 srečanje partnerjev konzorcija v Gornji Radgoni.
Projekt RENOINVEST v medijih>>

Namen projekta je odražati izzive, s katerimi se soočajo v gradbenem segmentu v treh srednjeevropskih državah, ki imajo skupno zgodovinsko in gospodarsko tradicijo, podoben stavbni fond in kulturo gradbeništva, ki se kaže v gradbeni praksi.

Glavni cilj predloga je razviti nacionalne načrte in akcijske načrte za pametne naložbe v energetsko učinkovite obnovo stavb za obdobje 2023-2026 za Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo, da se omogoči trajnostni razvoj v gradbenem sektorju, ki vključuje širok krog ustreznih zainteresiranih strani. Z ustanovitvijo treh nacionalnih okroglih miz v treh srednjeevropskih državah, kjer forumi o trajnostnih naložbah v energijo še niso bili organizirani. RENOINVEST zagotavlja platformo za odprt dialog za več kot 700 nacionalnih deležnikov, da bi opredelili ovire za povečanje obsega dolgoročnega financiranja in predlagajo izboljšave za financiranje energetske učinkovitosti v okviru obstoječih zasebnih in javnih finančnih instrumentov za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah, industriji in sektorju MSP, vključno z obnovljivimi viri energije. V podporo projektnim dejavnostim se bo sestalo 12 tematskih delovnih skupin, ki bodo aktivno sodelovale na 82 srečanjih. Izmenjava znanja med projektnimi partnerji, nacionalnimi zainteresiranimi stranmi in podobnimi projekti EU dve mednarodni mreži organizirana konferenca, na kateri bodo predstavljene dobre prakse za spodbujanje uvajanja pametnih možnosti financiranja.

Dodana vrednost projekta RENOINVEST je, da konzorcij zagotavlja posebno tehnično znanje z vključevanjem ključnih akterjev ki predstavljajo zakonodajne svetovalne organizacije, raziskovalne inštitute, velike inženirske proizvajalce, mala in srednje velika podjetja ter finančne strokovnjakov v treh državah srednje Evrope, ki spodbujajo naložbe v energetsko učinkovitost.

Več o razpisu