Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (javni razpis)

Razpisna dokumentacija>>> 

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2017 do 20. 9. 2017.


Dodatne informacije:
E: deficitarne@sklad-kadri.si 
T: 01 434 10 81
T: 01 434 15 77 (Helena Knez)


Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

Objava razpisa: 26. 1. 2017 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava
Rok prijave: od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.
Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2017/2018 do izteka izobraževalnega programa.
Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov  ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.

Izbor deficitarnih poklicev, odebeljeni so poklici povezani z gradbeništvom,  za leto 2017/2018:

1.        kamnosek
2.        mehatronik operater
3.        izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4.        inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 
5.        oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6.        elektrikar/električarka
7.        avtokaroserist/avtokaroseristka
8.        pek/pekarka
9.        slaščičar/slaščičarka
10.      mesar/mesarka
11.      tapetnik/tapetničarka
12.      mizar/mizarka
13.      zidar/zidarka
14.      tesar/tesarka
15.      klepar-krovec/kleparka-krovka
16.      izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17.      slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18.      pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
19.      gozdar/gozdarka
20.      dimnikar/dimnikarka

Pomembne informacije za bodoče dijake in njihove starše:

·        prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in ostale socialne transferje;
·        štipendija je oproščena plačila dohodnine in ne vpliva na višino plačila dohodnine;
·        dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
·        v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;

-       podeljenih bo ca. 1000 štipendij;
-       ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine.