Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

BUILD OFFSITE - Inoviranje v gradbeništvu z uporabo prefabricirane gradnje


Inoviranje v gradbeništvu z uporabo prefabricirane gradnje (en. Offsite industry towards innovation in the construction sector).

Akronim: Build Offsite
Erasmus+, K2, decentralizirani

Španski koordinator

Trajanje: 24 mesecev

30/12/2022 – 29/12/2024

Št. projekta: 2022-1-ES01-KA220-VET-000087862.