Združenje kemijske industrije

Novice


Arhiv: Dan zdravja in gibanja za podjetja v Domžalah

Združenje kemijske industrije je v okviru projekta Zdravi na kvadrat oragniziralo dan zdravja in gibanja za zaposlene v Domžalah.

Arhiv: Uredba IED, napotki za zavezance, vloga, ocena onesnaženosti in izhodiščno poročilo

V sodelovanju z MOP, ARSO in izvajalci, ki imajo izkušnje na področju monitoringov in preverjanju tehničnih ukrepov s področja skladiščenja nevarnih tekočin, vas vljudno vabimo na konferenco, kjer se bomo seznanili s zakonodajnim okvirom, postopki ARSO ter zahtevami in dilemami s katerimi se soočajo zavezanci skupaj z izvajalci storitev monitoringov in tehničnih preverjanj. Ker se pri izvajanju novih predpisov poraja veliko nejasnosti in vprašanj bosta dva obsežna sklopa konferenca posvečena vašim vprašanjem z vidika skladnosti z novimi zahtevami, upravnimi postopki in kako se le ti prepletajo in povezujejo z obstoječimi dovoljenji in ukrepi, ki jih le ti narekujejo!

Arhiv: 2. DAN DELODAJALCEV - podpisan tudi memorandum Iniciativa za zdrava delovna mesta

2. DAN DELODAJALCEV. je bil posvečen tematikam, izpostavljenim na zadnjem Vrhu gospodarstva: znižanju stroškov dela, prožnosti pri zaposlovanju in odpuščanju, ukrepom v smeri stimulacije dela in destimulacije nedela. V okviru konference je bil slavnostno podpisan memorandum Iniciativa za zdrava delovna mesta, ki predstavlja strateško in načelno zavezo podjetij za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Arhiv: Zdravi na kvadrat v Hiši športa za podjetja iz predelovalne industrije

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve novega projekta promocije zdravja na delovnem mestu Zdravi na kvadrat oz. programa MigiVEČ, ki spodbuja zaposlene k redni telesni dejavnosti med in po delovnem času.

Arhiv: KROŽNO GOSPODARSTVO IN INDUSTRIJA PLASTIKE

Vljudno vas vabimo na jubilejni 10. SLO/HR posvet proizvajalcev in predelovalcev plastičnih mas z deležniki iz vrednostne verige z naslovom »Krožno gospodarstvo in industrija plastike«, ki bo potekal v sredo 28.10.2015, 8:30 – 14:00 v Zagrebu v glavni dvorani Gospodarske zbornice Hrvaške, Rooseveltov trg 2/I.

Arhiv: SREČANJE DELODAJALCEV KEMIJSKE INDUSTRIJE S PERSPEKTIVNIMI MLADIMI KADRI NARAVOSLOVNO-TEHNIČNIH SMERI

GZS-Združenje kemijske industrije vas v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani, Javnim skladom Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (štipendisti Ad future za študij v tujini) in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje vljudno vabi na brezplačni dogodek srečanje delodajalcev iz kemijske industrije s perspektivnimi mladimi kadri naravoslovno-tehničnih smeri.

Arhiv: BIOCIDNI SIMPOZIJ 2015 - Ljubljana, Slovenija

BIOCIDNI SIMPOZIJ 2015 (Biocides Symposium 2015), 11-13 Maj 2015, Grand Hotel Union, Ljubljana, Slovenija. Večdnevno srečanje (dva dni simpozija + en dan delavnic) bo posvečeno Uredbi o biocidnih proizvodih (EU) št 528/2012.

Arhiv: 2. SREČA-nje ŽENSK S PRAVO KEMIJO

Arhiv: Srečanje slovenskih in avstrijskih kovinarjev ter plastičarjev

Gospodarska zbornica Slovenije in Ekonomski oddelek Avstrijskega veleposlaništva v Sloveniji vabita na že sedmo poslovno srečanje avstrijskih in slovenskih podjetij s področja kovinsko-predelovalne industrije ter letos prvič še z industrije plastičnih mas in gume, ki bo 20. novembra 2014 v Hotelu Plaza.