Združenje kovinske industrije

Smernice za organizacijo dela in razvoj veščin


 

Smernice so bile predvidene pred izbruhom pandemije COVID-19, ki je močno vplivala na organizacijo dela in povpraševanje po določenih veščinah ter na splošno na digitalizacijo podjetij in dela. Njihova vsebina je bila zato popravljena in posodobljena v luči globalnega razvoja pandemije.

 

Smernice so eden izmed rezultatov projekta „Socialni dialog za prihodnost proizvodnje industrije“, ki ga je financiral Generalni direktorat za zaposlovanje Evropske komisije in v katerega je bilo vključenih več evropskih držav in socialnih partnerjev na nacionalni in evropski ravni.

 

Smernice so bila zasnovane za podajanje nekaterih priporočil, ki so bila pripravljena na podlagi delavnic in razgovorov, izvedenih v projektu, ki so se jih udeležile delodajalske organizacije, sindikati ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Smernice sestavljajo trije sklopi: organizacija dela, veščine in odbor za socialni dialog. Za dodatne informacije o obravnavanih vprašanjih glejte dokument o stališču „Organizacija, veščine in socialni dialog: prehod na digitalno proizvodnjo“, ki se pripravlja na projektnih dejavnostih.


"Smernice" so dostopne na spodnjih povezavah:

            

  SLO                       ENG