Zapri

Novice


Arhiv: Sprememba Zakona o čezmejnem izvajanju storitev - novo

V mesecu novembru je Pravna služba GZS z dopisom opozorila MDDSZ, da so spremembe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki jih je vsebovala takratna verzija spremembe zakona, škodljive za gospodarstvo  ter premalo premišljene. Izraženo je bilo nestrinjanje s predlogi sprememb, s katerimi bi se pretirano zaostrili pogoji za čezmejno izvajanje storitev, postavile dodatne omejitve in administrativna bremena za delodajalce. 

Predlagano je, da se v tem koraku uveljavijo le manjše spremembe, ki so nujne za uskladitev s pravom EU. Vse ostale spremembe pa se ne uvajajo, dokler niso temeljito pretehtane v okviru medresorske delovne skupine in usklajene s socialnimi partnerji. Predlagana je tudi ustanovitev medresorske delovne skupine in nujno vključitev socialnih partnerjev v njeno delovanje.

 MDDSZ je v celoti upošteval poziv in poslal nov predlog zakona o spremembi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki predstavlja transponacijo omenjene direktive in odpravo pomanjkljivosti pri prenosu Direktive 2014/67/EU.

Predmetno gradivo tako predstavlja zgolj prenos direktive ter odpravo nesorazmernih ukrepov, na katere je opozorila Evropska Komisija in ne vsebuje vsebinskih sprememb mimo določb Direktive in Predhodne ocene slovenskih nacionalnih ukrepov. Obenem je MDDSZ predlagal, da se delo pogajalske skupine nadaljuje po prenosu Direktive.

 V prilogi najdete novo verzijo sprememb ZAKONA o čezmejnem izvajanju storitev ter DOPIS, ki je bil novembra naslovljen na MDDSZ. 

Pripombe na predlog sprememb zakona lahko posredujete na Pravno službo GZS, in sicer na e-mail:  urska.sojc@gzs.si

 

 

Fotogalerija