Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Inovativna rešitev industrijskega interneta stvari (IIoT)

Arhiv: Inovativna rešitev industrijskega interneta stvari (IIoT)

Združenje kovinske industrije je v sodelovanju s Telekomom Slovenije in podjetjem Metronik organiziralo IIot dogodek z namenom predstavitve inovativne platforme v oblaku, ki omogoča višjo razpoložljivost strojev in nižje stroške vzdrževanja.

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)

Državni zbor je na svoji seji dne 6. 10.2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ( v nadaljevanju: ZPGVCEP-A).

Arhiv: Inovativna rešitev industrijskega interneta stvari (IIoT) za višjo razpoložljivost in nižje obratovalne stroške strojev

Arhiv: Inovativna rešitev industrijskega interneta stvari (IIoT) za višjo razpoložljivost in nižje obratovalne stroške strojev

V vse bolj tehnološko zahtevnem in konkurenčnem gospodarskem okolju tudi proizvajalci strojev iščejo skrite rezerve za izboljšanje učinkovitosti poslovanja. Eno od takšnih področij je spremljanje obratovanja strojev na daljavo in pravočasno ukrepanje na podlagi podatkov, saj izkušnje kažejo, da lahko s tem občutno povišamo njihovo razpoložljivost in znižamo stroške vzdrževanja za 20 do 30 odstotkov.

Arhiv: Povzetek zakonov  sprejetih na 16. izredni seji Državnega zbora 13. 9. 2022

Arhiv: Povzetek zakonov sprejetih na 16. izredni seji Državnega zbora 13. 9. 2022

Državni zbor je na seji dne 13. septembra 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A), Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE) ter Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP),

Arhiv: Neobdavčen znesek povračila stroškov prehrane zvišan na 7,96 evra na dan

Arhiv: Neobdavčen znesek povračila stroškov prehrane zvišan na 7,96 evra na dan

​V Uradnem listu Republike Slovenije (št. 113, 2022) z dne 30.08.2022, je bila objavljena nova Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, na podlagi katere se je neobdavčen znesek povračila stroškov prehrane z zdajšnjih 6,12 evra dvignil na 7,96 evra na dan.

Arhiv:  	Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina

Arhiv: Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina

Vlada RS je 18. avgusta potrdila besedilo predloga Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki predvideva državno pomoč malim, srednjim in velikim podjetjem pri zmanjšanju bremen cenovnih šokov v skladu z Začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini. Za sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen teh energentov bo država zagotovila 40 mio EUR. Predlog zakona je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pripravilo skupaj s predstavniki gospodarstva (GZS), na podlagi podatkov Svetovne banke ter pregleda ukrepov držav članic EU.

Arhiv: Smernice o preverjanju PCT pogoj za delodajalce - info

Arhiv: Smernice o preverjanju PCT pogoj za delodajalce - info

Na osnovi dodatnih vprašanj članov je PS GZS pripravila nekaj odgovorov, ki jih razberemo iz Smernic informacijske pooblaščenke (v nadaljevanju: IP), ki je v petek, 19. septembra 2021 objavila Smernice o preverjanju PCT pogoj za delodajalce oziroma upravljalce, za posameznike in za šole.

Arhiv: Kovinarji o PCT pogojih dan pred začetkom veljavnosti novega odloka

Arhiv: Kovinarji o PCT pogojih dan pred začetkom veljavnosti novega odloka

Dan pred začetkom veljave novega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 se pojavlja veliko vprašanj. Tudi v gospodarstvu nimamo vseh odgovorov na vprašanja, čeprav bi jih nujno potrebovali za izpolnjevanje vseh določb odloka in hkrati nemotene procese dela. Mag. Janja Petkovšek, direktorica Združenja kovinske industrije pri GZS je zato danes povabila na krajše virtualno srečanje vse zainteresirane predstavnike članic in jim podala ključne informacije ter do sedaj znana navodila o pogojih zagotavljanja PCT pogojev v podjetjih izvedbi. Udeleženci, ki so se v velikem številu odzvali vabilu, so v drugem delu ob vprašanjih izmenjali še nekatera svoja mnenja in dileme.

Arhiv: Vladni odloki - odgovori pristojnih

Arhiv: Vladni odloki - odgovori pristojnih

Odgovori ministrstev glede Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL. RS. št. 142/2021) - (8. september 2021)

Arhiv: Stanje kovinske industrije v domačem prostoru

Arhiv: Stanje kovinske industrije v domačem prostoru

Osnovni podatki za leto 2020 za celotno kovinsko industrijo v primerjavi z letom poprej prikazujejo znaten padec večine opazovanih parametrov. V preteklem letu 2020 je kovinska industrija skupno zaposlovala 62.127 ljudi, kar pomeni zmanjšanje števila zaposlenih za 4,2 %.