Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Povzetek zakonov  sprejetih na 16. izredni seji Državnega zbora 13. 9. 2022

Arhiv: Povzetek zakonov sprejetih na 16. izredni seji Državnega zbora 13. 9. 2022

Državni zbor je na seji dne 13. septembra 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A), Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE) ter Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP),