Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Evidence delovnega časa - praktična pojasnila MDDSZ

Arhiv: Evidence delovnega časa - praktična pojasnila MDDSZ

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je po objavi dopolnitev področja evidenc o izrabi delovnega časa z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), objavilo tudi naknadna uradna pojasnila.

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (okr. ZDR-1D)

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (okr. ZDR-1D)

Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (oznaka ZDR-1D), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 114, z dne 15.11.2023 in prične veljati z dnem 16.11.2023.

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

Državni zbor je dne 10. novembra 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki ga prilagamo. Zakon do tega trenutka še ni bil objavljen v Uradnem listu RS. Kot je določeno v zakonu, ta začne veljati naslednji dan po objavi.