Zapri

Strokovne (tiskane) publikacije GZS ZGIGMPoslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2023 - NOVO, izid 2024 poletje
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2022 
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2021
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2020
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2019
 
Poslovenje gredbeništva in IGM v letu 2018
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2017
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2016
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2015
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2014
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2013
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2012 
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2011
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2010 
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2009
Poslovanje gradbeništva in IGM v letu 2008
Poslovanje gradbeništva in IGM v letu 2007
Poslovanje gradbeništva in IGM v letu 2006 ...

Letna publikacija GZS ZGIGM, ki je analitsko - statistične narave. Vsebina zajema celotni gradbeni sektor. Zaradi zakasnelih objav Statističnega urada RS je omenjena publikacije izdana šele na sredini leta, pokriva pa podatke za preteklo poslovno leto. Publikacija je brezplačna za člane ZGIGM, nečlani GZS ZGIGM se lahko po dogovoru dogovorijo tudi za nakup.

Avtor: ZGIGM

 

Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije - GZS, od leta 1972 naprej vsak mesec izda publikacijo Indeks za obračun razlike v ceni gradbenih storitev. V publikaciji je mesečni indeks veljaven na zadnji dan v mesecu (zaradi lažje uporabe), indeksi pa so za vse vrste del v ceni že interpolirani tudi na dneve.  ZGIGM - GZS  hrani tudi arhiv vseh izdanih publikacij.

Vezano na 5.člen Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (UL RS št. 1/2004) je prej omenjena publikacija lahko ena izmed podlag za valorizacijo denarnih obveznosti. Uporaba indeksov za obračun razlike v ceni je zelo široka in se uporablja za preračunavanje zneskov iz preteklih obdobij (revalorizacija vrednosti nepremičnin, preračun zneskov ponudb ali računov na nov znesek, sodne cenitve, primerjave stroškovnih zneskov ipd) kakor tudi ta tekoči obračun del v primerih pogodbenega računa razlike v ceni ali prid dokazovanju skokovitih sprememb cen na trgu ali pri nepredvidenih in sporazumno podaljšanih pogodbenih rokih v objektivnih okoliščinah. Nadalje je skladno s 16. členom (Indeksiranje stroškov opremljanja) Uredbe o vsebini opremljanja stavbnih zemljišč (UL RS št. 80/2007) uporaba omenjenih indeksov zahtevana pri odmeri komunalnega prispevka.

KAJ SO GRADBENI INDEKSI IN KDO VSE JIH UPORABLJA

CENIK>>>

Periodika publikacije: mesečna (izpolni naročilnico v prilogi)

KAKO INDEKSE UPORABLJAMO V PRAKSI >>>

 

Katalog porabe goriva za gradbene stroje za naročilo trošarine, ZGIGM 1999
Namen izdelave kataloga je, olajšati delo uporabnikom mehanizacije-upravičencem za vračilo trošarine in carinskim organom (v skladu z zakonom o trošarinah) ter dobiti v vpogled v vrsti in tehničnem opisu gradbene mehanizacije na trgu.

Avtor: BMR d.o.o., Maribor, Majda Rajter, Založila GZS-Združenje za gradbeništvo in IGM 

Cena: 8,35 EUR z DDV, CENIK>>>

Enkratna publikacija

(izpolni naročilnico v prilogi)

 

Keramičarska dela: Določila za izvedbo in kontrolo, Pravila merjenja z opisi del in normativi potrebnega materiala in časa za izdelavo, OZS-Sekcija gradbincev, Odbor polagalcev keramičnih oblog, GZS -ZGIGM 2009

Avtor: Štefan Žemva, Vilma Ducman, Tinkara Kopar, Andrijana Sever - Škapan, Vera Verbovšek - Judež, Franc Bukovec, David Horvat, Slavko Kocuvan, Janko Rozman, Marko Vučič

Cena:
Za člane ZGIGM: brezplačno,  100 %-ni popust
Za nečlane: 35 EUR z DDV

Periodika publikacije: OBČASNO (vsakih nekaj let), 
(izpolnite naročilnico v prilogi)

 

Izšel je priročnik za prakso Gradbene kalkulacije z osnovami operativnega planiranja in obračunom gradnje objektov  

Nova  DOPOLNJENA in PRENOVLJENA IZDAJA PRIROČNIKA je namenjena operativno-tehničnemu osebju na gradbiščih, ki dela vodijo, evidentirajo in obračunavajo. NepogrešljivA je za velike in male izvajalce, ki se srečujejo s problemi oblikovanja pogodbenih določil, stroškov dela in celotnih gradbenih storitev. V oporo in pomoč bo dijakom in študentom pri študiju gradbeništva. Cenilci nepremičnin bodo v njem našli številne koristne podatke. Investitorji, ki se lotevajo novih majhnih in velikih gradenj, bodo posegali po njem zaradi predstavljenih različnih metod obračunavanja cen. Projektanti, ki oblikujejo zasnove nepredvidenih in presežnih del, si bodo pomagali z njim pri utemeljitvah dodatnih stroškov. Gradbeni delovodje, izvajalci in podizvajalci obrtniških in inštalacijskih del bodo v priročniku našli strokovna izhodišča za pravilno obračunavanje izvedenih del. Priročnik je namenjen tudi drugim strokovnjakom, ekonomistom, računovodjem in pravnikom pri razumevanju gradbeniških pojmov in ločevanju »vrednosti« od »zneskov«; cene »za enoto« od »skupne cene ali cene za celoto«. VEČ >>

O PRIROČNIKU:
Avtor:
Štefan Žemva
Obseg:
672 strani, več kot 600 barvnih shem, načrtov in fotografij, številne preglednice
Format in vezava:
A4, broširano, plastificirane platnice z zavihki
September 2010


Naročila:
PRODAJA CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
Julijana Rifl
T: 01 5897 653
E: julijana.rifl@cpu.si
I: www.cpu.si 

 

 

Priročnik dobre prakse pri koordinaciji varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, GZS-  ZGIGM  2005

Dostopno brezplačno za člane ZGIGM.

 


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM
Pripeti dokumenti