Zapri

Strokovni pojmi s področja gradbeništva - slovarji v standardih


SIST ISO 6707-1:2015 STANDARD:
Stavbe in gradbeni inženirski objekti - Slovar - 1. del: Splošni izrazi


Avtor: GZS ZGIGM