Zapri

Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2016

V prikaz so vključeni s.p.-ji in gospodarske družbe, ki so za leto 2016 oddali davčni obračun in letno poročilo.

 

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 22. 6. 2017:

 

družbe

mali samostojni podjetniki

SKUPAJ

Poslovni subjekti

2.225

2.532

4.757


 

2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Sprememba v %

Povp. št. zaposlenih po del. urah

4.223

0,5

494

-6,5

4.717

1,1

Poslovni subjekti

2.166

0,5

1.371

-12,3

3.537

-4,5

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

250.329.362,65

1,8

48.739.746,61

-12,3

Poslovni odhodki

230.449.723,02

0,5

40.242.074,90

0,0

Stroški blaga, materiala in storitev

106.679.774,40

-3,8

18.062.717,01

-14,0

Dodana vrednost (DV)

144.282.675,47

6,4

31.006.147,76

15,9

Stroški dela (zaposlenih)

107.760.576,91

5,5

9.246.246,29

-5,1

od tega: Stroški plač (zaposlenih)

78.413.098,19

5,4

6.361.266,25

-5,1

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

34.401.428,99

13,8

---

---

Odpisi vrednosti

11.947.336,55

-6,9

1.674.984

-16,1

od tega: Amortizacija

9.048.260,05

4,1

1.431.269,13

-15,4

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

25.353.168,94

17,8

---

---

Dobiček pred davki (EBT)

25.681.820,37

29,3

---

---

Neto čisti dobiček / izguba

21.445.908,92

35,3

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

     8.808.230 -14,3 

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

1,09

-20,4

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

14,59

70,8

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,7

-0,6

Hitri koeficient

0,84

0,0

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

10,13

15,6

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

13,74

11,8

Neto marža

8,57

32,9

Donosnost kapitala - ROE (%)

13,44

30,4

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

59.285

-0,2

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

25.521

3,4

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

34.170

4,2

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2016 

V prikaz so vključeni samo s.p.-ji in gospodarske družbe, ki so za leto 2016 oddali davčni obračun in letno poročilo razen revizijskih in štirih večjih družb.

 

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 22. 6. 2017:

 

družbe

mali samostojni podjetniki

SKUPAJ

Poslovni subjekti

2.171

2.532

4.703


 

2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štirih večjih družb).

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ Sprememba v %

Povp. št. zaposlenih po del. urah

3.669

1,8

494

-6,5

4.163

 1,6

Poslovni subjekti

2.113

0,4

1.371

-12,3

3.484

 -4,8

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štirih večjih družb)  

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

203.961.911,59

-0,1

48.739.746,61

-12,3

Poslovni odhodki

189.907.562,32

-0,7

40.242.074,90

0,0

Stroški blaga, materiala in storitev

87.705.907,82

-6,2

18.062.717,01

-14,0

Dodana vrednost (DV)

117.126.533,68

4,8

31.006.147,76

15,9

Stroški dela (zaposlenih)

87.465.973,68

5,2

9.246.246,29

-5,1

od tega: Stroški plač (zaposlenih)

62.776.938,84

5,0

6.361.266,25

-5,1

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

27.732.329,69

7,8

---

---

Odpisi vrednosti

11.031.137,03

-5,8

1.674.984

-16,1

od tega: Amortizacija

8.361.582,96

3,6

1.431.269,13

-15,4

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

19.370.746,73

9,8

---

---

Dobiček pred davki (EBT)

19.748.378,68

23,4

---

---

Neto čisti dobiček / izguba

16.533.635,22

30,1

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

     8.808.230  -14,3

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štorih večjih družb)

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

1,4

-15,2

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

8,68

65,0

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,78

0,6

Hitri koeficient

0,95

5,6

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

9,5

10,0

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

13,6

8,0

Neto marža

8,11

30,4

Donosnost kapitala - ROE (%)

11,24

23,8

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

55.596

-1,9

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

23.842

3,3

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

31.927

3,0

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


3. Metodološka pojasnila:

Izključeni poslovni subjekti iz analize dejavnosti:

 

Matična številka

Naziv

1.

3348148

AB AKTIVA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.

2.

5662664

ABC REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SORODNE STORITVE D.O.O.

3.

5370612

ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, D.O.O.

4.

3993965

ACAM, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.

5.

3453049

ADAKTA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE

6.

1685252

AGC CONSULTATIO, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O. LJUBLJANA

7.

1932802

AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

8.

6708536

AUDIT-I.N.G., revizijske storitve, d.o.o.

9.

5669545

AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O. PTUJ PODJETJE ZA REVIZIJO, VREDNOTENJE IN SVETOVANJE

10.

3959023

BAKER TILLY EVIDAS d.o.o.

11.

5913691

BDO REVIZIJA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE

12.

3546845

BM VERITAS REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.

13.

5872278

BO CONSULTING DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, DAVČNO SVETOVANJE IN OCENJEVANJE PODJETIJ, D.O.O.

14.

2143712

CONSTANTIA PLUS, SVETOVANJE, D.O.O.

15.

5573092

Deloitte d.o.o.

16.

1647105

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.

17.

5694272

DINAMIC D.O.O., REVIZIJSKA DRUŽBA

18.

5716888

ERNST & YOUNG REVIZIJA, POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.

19.

1305557

ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o.

20.

6624065

FAZA.S, finančne in revizijske storitve, d.o.o.

21.

2277956

FIRES FINANČNE IN REVIZIJSKE STORITVE, D.O.O.

22.

2043521

GM REVIZIJA, DRUŽBA ZA RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.

23.

1214225

Grant Thornton Audit revizjska družba, d.o.o.

24.

1983075

GSS REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.

25.

5847184

IN REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O., LJUBLJANA

26.

2133814

KAMARO, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.

27.

5670926

KPMG d.o.o.

28.

5648556

KPMG SLOVENIJA, PODJETJE ZA REVIDIRANJE, D.O.O.

29.

7247893

LoRev d.o.o.

30.

1228471

M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.

31.

5306043

PIT REVIZIJA D.O.O.

32.

1562410

PKF REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.

33.

5809282

PLUS REVIZIJA PODJETJE ZA REVIDIRANJE, RAČUNOVODSTVO IN FINANCE, D.O.O., LJUBLJANA

34.

5717159

PRICEWATERHOUSECOOPERS PODJETJE ZA REVIZIJO IN DRUGE FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.

35.

2361868

PRO REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, D.O.O.

36.

1882813

PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT, REVIZIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.

37.

1714872

PROSPERUS DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

38.

5483271

RATING, DRUŽBA ZA REVIZIJSKE STORITVE IN EKONOMSKO SVETOVANJE, D.O.O.

39.

2306212

REFIKO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

40.

3487008

REMARS, PODJETJE ZA REVIDIRANJE IN PODOBNE DEJAVNOSTI D.O.O.

41.

6098681

RESNI REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.

42.

1195026

REVIDERA DRUŽBA ZA REVIZIJO, RAČUNOVODSTVO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE D.O.O.

43.

5943558

REVIDICOM REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.

44.

2145537

REVIDISLEITNER, DRUŽBA ZA REVIZIJO, D.O.O.

45.

5430461

REVISTO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN RAČUNOVODSTVO D.O.O.

46.

5884411

REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

47.

3583040

REVIZIJSKA HIŠA SIMONČIČ, REVIZIJA, SVETOVANJE IN RAČUNOVODSTVO, D.O.O.

48.

5342163

RIPRO DRUŽBA ZA REVIZIJO, PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O., VELENJE

49.

1400070

RODL & PARTNER DRUŽBA ZA REVIZIJO IN DAVČNO SVETOVANJE, D.O.O.

50.

6746934

RUTINA d.o.o. družba za revizijo

51.

6078052

S&S REVIZIJSKA DRUŽBA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.

52.

7101538

STONIK, družba za revizijo, d.o.o.

53.

2060167

UHY REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.

54.

2048744

VALUTA, DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.