Zbornica računovodskih servisov

Nacionalna zakonodaja

Besedila veljavnih zakonov, podzakonskih predpisov in drugih povezanih predpisov oziroma koristnih povezav s področja vodenja poslovnih knjig in slovenskega davčnega sistema najdete tudi na naslednjih straneh:

 • Agencija RS za javnopravne evidence in storitve - AJPES
  • Poslovni register Slovenije (ePRS)
  • Register transakcijskih računov (eRTR)
  • Register zastavnih pravic na premičninah (eRZPP)
  • Register protestiranih menic (eRPM)
  • Uradne objave v postopkih
  • Javna objava letnih poročil (JOLP)
  • Register dejanskih lastnikov (eRDL)
  • Evropski poslovni register (eEBR) – tržna storitev
  • Finančni podatki FI-PO AJPES – tržna storitev
  • Bonitetne informacije S.BON AJPES – tržna storitev

 

 

 

 

 

Sorodne povezave

Zakonodaja EU