Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2015 (vsi poslovni subjekti)


1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 23. 5. 2016:

 

družbe

mali samostojni podjetniki

SKUPAJ

Poslovni subjekti

2.167

2.512

4.679

 

2. V številkah

V prikaz so vključeni samo s.p.-ji in gospodarske družbe, ki so za leto 2015 oddali davčni obračun in letno poročilo.

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Povp. št. zaposlenih po del. urah

4.138

5,1

528

-13,0

4.666

Poslovni subjekti

2.156

0,8

1.563

-19,1

3.719

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

245.867.209,00

1,8

55.564.744,00

-12,9

Poslovni odhodki

229.206.598,00

3,4

45.689.626,00

-11,6

Stroški blaga, materiala in storitev

110.919.369,00

1,7

20.999.063,00

-8,2

Dodana vrednost (DV)

135.648.197,00

2,7

26.751.302,00

-15,6

Stroški dela (zaposlenih)

102.132.681,00

5,0

9.740.361,00

-11,6

od tega: Stroški plač (zaposlenih)

74.371.684,00

4,7

6.706.413,00

-12,1

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

30.221.134,00

-7,5

 

 

Odpisi vrednosti

12.834.255,00

6,2

1.996.821,00

-18,8

od tega: Amortizacija

8.691.894,00

0,0

1.691.722,00

-16,6

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

21.529.240,00

-10,2

 

 

Dobiček pred davki (EBT)

19.856.992,00

-12,3

 

 

Neto čisti dobiček / izguba

15.847.435,00

-14,2

 

 

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

 

 

10.280.553,00

-19,7

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

1,37

-22,6

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

6,08

22,3

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,71

24,8

Hitri koeficient

0,84

18,3

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

8,76

-11,8

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

12,29

-9,2

Neto marža

6,45

-15,7

Donosnost kapitala - ROE (%)

10,31

-17,7

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

59.417,00

-3,1

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

24.682,00

-0,1

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

32.781,00

-2,4


Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2015 (brez revizijskih in štirih večjih družb)


1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 23. 5. 2016:

 

družbe

mali samostojni podjetniki

SKUPAJ

Poslovni subjekti

2.167

2.512

4.679

 

2. V številkah

V prikaz so vključeni samo s.p.-ji in gospodarske družbe, ki so za leto 2015 oddali davčni obračun in letno poročilo.

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štirih večjih družb) 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Povp. št. zaposlenih po del. urah

3.567

4,8

528

-13,0

4.095

Poslovni subjekti

2.098

0,8

1.563

-19,1

3.661

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štirih večjih družb)  

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

199.384.488,00

6,5

55.564.744,00

-12,9

Poslovni odhodki

187.131.982,00

7,3

45.689.626,00

-11,6

Stroški blaga, materiala in storitev

91.127.473,00

9,6

20.999.063,00

-8,2

Dodana vrednost (DV)

109.257.458,00

5,2

26.751.302,00

-15,6

Stroški dela (zaposlenih)

81.492.825,00

5,2

9.740.361,00

-11,6

od tega: Stroški plač (zaposlenih)

58.476.198,00

5,0

6.706.413,00

-12,1

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

24.938.994,00

1,0

 

 

Odpisi vrednosti

11.679.211,00

7,5

1.996.821,00

-18,8

od tega: Amortizacija

8.052.070,00

0,1

1.691.722,00

-16,6

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

16.886.924,00

1,5

 

 

Dobiček pred davki (EBT)

15.290.800,00

-0,5

 

 

Neto čisti dobiček / izguba

12.120.402,00

-2,8

 

 

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

 

 

10.280.553,00

-19,7

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štorih večjih družb)

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

1,69

-34,7

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

5,11

40,8

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,76

30,4

Hitri koeficient

0,89

23,6

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

8,47

-4,7

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

12,51

-5,2

Neto marža

6,08

-8,8

Donosnost kapitala - ROE (%)

8,78

-8,7

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

55.899,00

1,7

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

22.847,00

0,4

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

30.631,00

0,4


Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

3. Metodološka pojasnila:

Izključeni poslovni subjekti iz analize dejavnosti:

 

Matična številka

Naziv

1.

3348148

AB AKTIVA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.

2.

5662664

ABC REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SORODNE STORITVE D.O.O.

3.

5370612

ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, D.O.O.

4.

3993965

ACAM, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.

5.

3453049

ADAKTA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE

6.

1685252

AGC CONSULTATIO, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O. LJUBLJANA

7.

1932802

AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

8.

6708536

AUDIT-I.N.G., revizijske storitve, d.o.o.

9.

5669545

AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O. PTUJ PODJETJE ZA REVIZIJO, VREDNOTENJE IN SVETOVANJE

10.

5913691

BDO REVIZIJA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE

11.

3546845

BM VERITAS REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.

12.

5872278

BO CONSULTING DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, DAVČNO SVETOVANJE IN OCENJEVANJE PODJETIJ, D.O.O.

13.

2143712

CONSTANTIA PLUS, SVETOVANJE, D.O.O.

14.

5573092

Deloitte d.o.o.

15.

1647105

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.

16.

5694272

DINAMIC D.O.O., REVIZIJSKA DRUŽBA

17.

5893674

ECUM REVIZIJA D.O.O.

18.

5373174

ELSTAR CONSULTING, REVIZJA D.O.O.

19.

5716888

ERNST & YOUNG REVIZIJA, POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.

20.

1305557

ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o.

21.

3959023

EVIDAS, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.

22.

6624065

FAZA.S, finančne in revizijske storitve, d.o.o.

23.

2277956

FIRES FINANČNE IN REVIZIJSKE STORITVE, D.O.O.

24.

2043521

GM REVIZIJA, DRUŽBA ZA RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.

25.

1983075

GSS REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.

26.

1214225

IB INTERBILANZ AUDIT REVIZIJSKA DRUŽBA, D.O.O.

27.

5847184

IN REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O., LJUBLJANA

28.

2133814

KAMARO, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.

29.

5670926

KPMG d.o.o.

30.

5648556

KPMG SLOVENIJA, PODJETJE ZA REVIDIRANJE, D.O.O.

31.

1228471

M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.

32.

5306043

PIT REVIZIJA D.O.O.

33.

1562410

PKF REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.

34.

5809282

PLUS REVIZIJA PODJETJE ZA REVIDIRANJE, RAČUNOVODSTVO IN FINANCE, D.O.O., LJUBLJANA

35.

5717159

PRICEWATERHOUSECOOPERS PODJETJE ZA REVIZIJO IN DRUGE FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.

36.

2361868

PRO REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, D.O.O.

37.

1882813

PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT, REVIZIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.

38.

1714872

PROSPERUS DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

39.

6409458

PwC SVETOVANJE d.o.o.

40.

5483271

RATING, DRUŽBA ZA REVIZIJSKE STORITVE IN EKONOMSKO SVETOVANJE, D.O.O.

41.

3606236

REALINEA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.

42.

2306212

REFIKO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

43.

3487008

REMARS, PODJETJE ZA REVIDIRANJE IN PODOBNE DEJAVNOSTI D.O.O.

44.

6098681

RESNI REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.

45.

1195026

REVIDERA DRUŽBA ZA REVIZIJO, RAČUNOVODSTVO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE D.O.O.

46.

5943558

REVIDICOM REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.

47.

2145537

REVIDISLEITNER, DRUŽBA ZA REVIZIJO, D.O.O.

48.

5430461

REVISTO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN RAČUNOVODSTVO D.O.O.

49.

5884411

REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

50.

1581112

REVIZIJSKA HIŠA BORERA, DRUŽBA ZA REVIZIJO, RAČUNOVODSTVO, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O.

51.

3583040

REVIZIJSKA HIŠA SIMONČIČ, REVIZIJA, SVETOVANJE IN RAČUNOVODSTVO, D.O.O.

52.

1906216

REVIZIJSKI CENTER D.O.O., DRUŽBA ZA REVIZIJO

53.

5342163

RIPRO DRUŽBA ZA REVIZIJO, PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O., VELENJE

54.

1400070

RODL & PARTNER DRUŽBA ZA REVIZIJO IN DAVČNO SVETOVANJE, D.O.O.

55.

6078052

S&S REVIZIJSKA DRUŽBA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.

56.

2275953

SN REVIZIJA, SVETOVANJE D.O.O.

57.

2060167

UHY REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.

58.

2048744

VALUTA, DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.