Zbornica računovodskih servisov

Nacionalne poklicne kvalifikacije


NPK ali Nacionalna poklicna kvalifikacija
je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

NPK torej prikazuje usposobljenost posameznika za opravljanje določenega poklica.

Podrobnosti o NPK najdete na spletni strani http://www.npk.si/
 

Izvajalci postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK

 

INSTITUCIJA izvajalcev

NPK Knjigovodja / knjigovodkinja

NPK Računovodja / računovodkinja

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Titov trg 2, 3320 VELENJE
Telefon: 03 8985450

DA

 DA

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, 2000 MARIBOR
Telefon: 02 2341111

DA

DA

Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Grošljeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 5839270

DA

 DA

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
Kidričeva ulica 2, 8210 TREBNJE
Telefon: 07 3482 100

DA

DA
Erudio izobraževalni center
Litostrojska cesta 40, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 5142804

DA

 

Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 58 97 650

DA

DA

IC Geoss d.o.o.
Cesta komandanta Staneta 2, 1270 LITIJA
Občina: Litija
Telefon: 01 8980570
DA DA
Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta 13, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 23 44 402
 

DA

Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 KRANJ
Telefon: 04 2804 800
DA

DA

Ljudska univerza Ajdovščina
Cesta 5. maja 14, 5270 AJDOVŠČINA 
Telefon: 05 3664 750
 

DA

Ljudska univerza Celje
Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE
Telefon: 03 4286750

DA

DA

Ljudska univerza Koper
Cankarjeva 33, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Telefon: 05 6128000
 DA DA 
Ljudska univerza Nova Gorica
Cankarjeva ulica 8, 5000 NOVA GORICA
Telefon: 05 3353 100

DA

DA 

UPI Ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC
Telefon: 03 7135 50

 DA

 DA

Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina 
Celjska cesta 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA 
Telefon: 03 8182 440
  DA
Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.
Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 2927260

DA

 DA

MOCIS center za izobraževanje odraslih
Partizanska pot 16, 2380 SLOVENJ GRADEC
Telefon: 02 8846 400

DA

 DA

NaPoK, d.o.o.
Lava 5, 3000 CELJE
Telefon: 041-513-975

DA

 DA

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 5830 808

DA

DA
PCO-Poklicni center Obala
Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Telefon: 041 405811

DA

 
Razvojna agencija Kozjansko
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 ŠENTJUR
Telefon: 03 747 13 00
  DA
Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
Telefon: 04 280 40 00

DA

 
Zasavska ljudska univerza Trbovlje 
Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE 
Telefon: 03 56 31 190
 

DA

Zavod Znanje Postojna, javni zavod 
Kolodvorska cesta 3, 6230 POSTOJNA 
Telefon: 05 7211 280 
 

DA