Zbornica računovodskih servisov

Sodelovanje z organizacijami in institucijami

Sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov:

2023

 • OPRPS: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine
 • SURS - Statistični sosvet za dajalce podatkov
 • FURS: Strokovno posvetovalno telo FURS
 • FURS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, 29. 9. 2023
 • Združenje bank Slovenije, Odbor za računovodstvo: Projekt ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov
 • Strateški svet GZS za davčni sistem
 • Banka Slovenije, Nacionalni svet za plačila
 • Nacionalni forum za eRačun

2022

 • OPRPS: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine
 • SURS - Statistični sosvet za dajalce podatkov
 • FURS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, 7. 9. 2022
 • Združenje bank Slovenije, Odbor za računovodstvo: Projekt ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov
 • Strateški svet GZS za davčni sistem
 • Banka Slovenije, Nacionalni svet za plačila
 • Nacionalni forum za eRačun

2021

 • OPRPS: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine
 • FURS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, 13. 9. 2021
 • FURS: Pogled v knjigovodske kartice FURS, 10. 6. 2021
 • Združenje bank Slovenije, Odbor za računovodstvo: Projekt ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov
 • Strateški svet GZS za davčni sistem
 • SAZOR avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja
 • Banka Slovenije, Nacionalni svet za plačila
 • Nacionalni forum za eRačun

2020 

 • OPRPS: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine
 • FURS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, 15. 9. 2020
 • Združenje bank Slovenije, Odbor za računovodstvo: Projekt ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov
 • Strateški svet GZS za davčni sistem
 • UPPD: ZPPDFT
 • SAZOR avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja
 • Banka Slovenije, Nacionalni svet za plačila
 • Nacionalni forum za eRačun

2019

 • OPRPS: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, več sestankov
 • FURS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, 5. 6. 2019
 • Združenje bank Slovenije, Odbor za računovodstvo: Projekt ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov, več sestankov
 • Strateški svet GZS za davčni sistem
 • UPPD: Sodelovanje ZRS v okviru priprave Nacionalne ocene tveganja za področje pranja denarja in financiranja terorizma za področje nefinančnih dejavnosti
 • SAZOR avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja
 • Banka Slovenije, Nacionalni svet za plačila, več sej
 • Nacionalni forum za eRačun

 

2018

 • OPRPS: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, več sestankov
 • MJU: Projekt enotna poslovna točka (EPT), maj 2018
 • FURS: Beta verzija eDavkov, januar 2018
 • FURS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, maj 2018
 • UPPD: Ažuriranje novih Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov, več sestankov
 • Združenje bank Slovenije, Odbor za računovodstvo, več sestankov
 • ZDSS: Delovna skupina ZRS in ZRS glede statusa upokojencev z vidika opravljanja dejavnosti in vodenja lastne družbe
 • Strateški svet GZS za davčni sistem
 • SAZOR avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, več sestankov
 • Banka Slovenije: Nacionalni svet za plačila, več sej
 • Nacionalni forum za eRačun

 

2017

 • Banka Slovenije: Nacionalni svet za plačila, več sej
 • Ministrstvo za finance: Mnenje ZRS o ureditvi – pavšalistov, januar 2017
 • ZDSS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom ZDSS, februar 2017
 • Strateška skupina Podjetniške Slovenije, marec 2017
 • OPRPS: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, več sestankov
 • FURS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, maj 2017
 • MGRT: Projekt ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov, julij 2017
 • UPPD: Posvet UPPD s člani ZRS, maj 2017 
 • FURS: Posvet ZRS s FURS: Problematika, ki se pojavlja v zvezi z vlogami za dodelitev ID za DDV, junij 2017
 • CPI: NPK računovodja/računovodkinja
 • MGRT: Nagovor na 19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2017 
 • Združenje bank Slovenije, Odbor za računovodstvo, november 2017
 • UPPD: Ažuriranje Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov, več sestankov 
 • ZDSS: Delovna skupina ZRS in ZRS glede statusa upokojencev z vidika opravljanja dejavnosti in vodenja lastne družbe, več sestankov

 

2016

 • ZRFR: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, več sestankov
 • AJPES: Sestanek v zvezi s Standardom izvajalcev računovodskih storitev 
 • AJPES: Predstavitev napredka projekta ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov
 • MGRT: Predlog ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov, nov. 2016
 • GZS: Strokovna skupina za davčno reformo, februar in april 2016
 • Strateška skupina Podjetniške Slovenije, maj 2016
 • MF: Sestanek razširjenega predsedstva GZS s finančnim ministrom, marec 2016
 • FURS: Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, maj 2016
 • UPPD: Sodelovanje predstavnikov ZRS na razgovoru s predstavniki članov misije Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL), marec, junij in november 2016
 • AJPES: Uporaba generalnega pooblastila za portal AJPES, september 2016
 • FURS: Opozorilo FURS glede e-vročanja, november 2016
 • Banka Slovenije: Nacionalni svet za plačila, več sej
 • CPI: NPK računovodja/računovodkinja, celo leto

 

2015

 • ZRFR: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, več sestankov
 • FURS: Predavanje Alenke Kovač Arh na konferenci SIR, januar 2015
 • AJPES: Sestanek v zvezi s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, januar 2015
 • ZDDS: Sestanek vodstva ZRS in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije glede možnega skupnega sodelovanja, januar 2015
 • Banka Slovenije: Sestanek v zvezi s Standardom izvajalcev računovodskih storitev in predlogom ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov, februar 2015
 • FURS: Posredujte nam težave v delovanju sistema eDavki, poletje 2015
 • VŠR: Nagovor na 5. konferenci o notranjem poročanju, november 2015
 • MGRT: Predstavitev predloga ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov, december 2015
 • Strokovna skupina GZS za davčno reformo
 • UJP: Nacionalni forum za eRačun
 • Banka Slovenije: Nacionalni svet za plačila


2014

 • Valentina Zupan, podpredsednica ZRS udeleženka okrogle mize »Plačilne storitve za pravne osebe (SDD/SCT)« v okviru Posveta o plačilnem prometu v organizaciji ZBS Zreče, 23.10.2014
 • mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES nagovorila udeležence 16. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, Laško, 9.10.2014
 • Sestanek z vodstvom AJPES, 27.08.2014
 • Predstavnik ZRS udeleženec okrogle mize »Potrebne spremembe ZGD-1 in SRS zaradi uveljavitve nove računovodske direktive« na 17. letni konferenci računovodij, Zreče, 16.05.2014
 • Aleksander Štefanac, predsednik ZRS udeleženec okrogle mize »Kako urediti status računovodskega poklica v Sloveniji?«, Dnevi računovodij 2014, Bernardin, 24.04.2014
 • Sodelovanje ZRS pri projektu Nacionalna ocena tveganja, ki ga države izvajajo v skladu s FATF (Financial Action Task Force) priporočilom št. 1 (»Assessing risks and applying a risk – based approach«), koordinator projekta je Urad RS za preprečevanje pranja denarja, april 2014
 • Aleksander Štefanac, predsednik ZRS udeleženec okrogle mize »Računovodski servisi v vrtincu dumpinga in v primežu DURS-a«, 33. davčno izobraževalni dnevi, Laško, 10.04.2014
 • UJP: Nacionalni forum za eRačun
 • Banka Slovenije: Nacionalni svet za plačila

 

2013

 • Sestanek s predstavnikom World Bank CFRR (Centre for Financial Reporting Reform) v okviru izvajanja FRTAP projekta (Financial Reportig Technical Asistance Project), cilj obiska je zbiranje informacij o institucionalnem okviru na področju revidiranja, 03.12.2013
 • Sestanek z vodstvom DURS, 06.09.2013
 • Sestanek z vodstvom Združenja bank Slovenije v zvezi z ureditvijo dejavnosti računovodskih servisov, 30.07.2013
 • Pregled OECD na področju transparentnosti in izmenjave informacij za davčne namene, sestanek na Ministrstvu za finance, 20.02.2013 
 • Zbornici računovodskih servisov uspelo v ZDR-1 »vrniti« pravico do zaposlitve direktorjem, lastnikom enoosebnih družb, 14.03.2013
 • CPI - revizija poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj ter spretnosti s pomočjo predstavnikov ZRS (poklicni standard Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode in poklicni standard Knjigovodja)

 

2012

 • Predstavnik ZRS član delovne skupine v okviru Ministrstva za finance za pripravo sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
 • Predsednik ZRS je sodeloval kot sogovornik na okrogli mizi na temo Varstvo osebnih podatkov v davčnih postopkih v okviru 12. Davčno-finančno konferenco, 18.10.2012 v Portorožu
 • CPI - revizija poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj ter spretnosti s pomočjo predstavnikov ZRS (poklicni standard Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode in poklicni standard Knjigovodja)
 • Pripombe ZRS na predloge sprememb davčnih predpisov (ZDDPO-2I, ZDoh-2L, ZDavP-2F)
 • Pripombe ZRS glede administrativne razbremenitve uveljavljanja olajšave za raziskave in razvoj
 • Sestanek DURS in članov ZRS na temo poenostavljene e-knjigovodske davčnih zavezancev, 09.07.2012
 • Rezultat sestanka z Ministrstvom za finance in DURS na temo e-kartic davčnih zavezancev z dne 19.03.2012
 •  Problematika zavarovanja družbenikov/direktorjev enoosebnih družb

 

2011

 

2010

 • Sodelovanje z UPPD - priprava Smernic za Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev
 • Posvet z AJPES: predstavitev storitev, Ljubljana, 17.11.2010
 • Sestanek predstavnikov ZRS in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, 10.11.2010
 • Sestanek predstavnikov ZRS in Statističnega urada RS, 25.8.2010
 • Sestanek predstavnikov ZRS in Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev, 3.3.2010
 • Sestanek predstavnikov ZRS in Slovenskega podjetniškega sklada, 14.4.2010
 • Sodelovanje predstavnika ZRS v delovni skupini Slovenskega podjetniškega sklada

 

2009

 

2008

 • Pozdravni nagovor udeležencev 10. Kongresa računovodskih servisov
  • dr. Stanko Koželj, predsednik Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
  • mag. Romana Logar, direktorice AJPES