Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2013 - brez revizijskih družb in dveh večjih družb


1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.


2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in dveh večjih družb)

  družbe mali samostojni podjetniki  

 

Število Sprememba Število Sprememba Skupaj
Povp. št. zaposlenih po del. urah 3.355,98 -0,10 % 635,75 -7,00 % 3.991,73
Poslovni subjekti 2.036 2,20 % 2.135 -13,40 % 4.171
A. novi poslovni subjekti 116        
B. sprememba v glavno dejavnost SKD 69.200 23        
C. prenehali z delovanjem 62        
D. sprememba iz glavne dejavnosti SKD 69.200 33        
Razlika A+B-C-D 44        

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in dveh večjih družb)

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba

Vrednost v EUR

Sprememba
Čisti prihodki od prodaje 185.867.204,00 -3,0 % 65.034.982,00 9,4 %
Poslovni odhodki 173.245.967,00 -2,3 % 52.982.686,00 -8,0 %
Stroški blaga, materiala in storitev 82.878.023,00 -3,6 % 23.324.280,00 -9,7 %
Dodana vrednost (DV) 102.860.764,00 -2,0 % 32.429.114,00 -9,3 %
Stroški dela 75.833.032,00 -1,0 %    
od tega: Stroški plač 54.405.068,00 -0,6 %    
Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) 25.089.078,00 -6,4 %    
Odpisi vrednosti 11.435.875,00 -0,9 %    
od tega: Amortizacija 8.268.374,00      
Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT) 16.820.704,00 -6,5 %    
Dobiček pred davki (EBT) 13.814.548,00 -6,6 %    
Neto čisti dobiček / izguba 12.218.565,00 -7,8 %    

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in dveh večjih družb)

 

družbe

  Vrednost Sprememba
Kazalniki zadolženosti    
Neto finančni dolg na EBITDA 2,88 -3,7 %
Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti) 2,88 5,9 %
Kratkoročni kazalniki likvidnosti    
Kratkoročni koeficient 1,34 4,7 %
Hitri koeficient 0,64 10,3 %
Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti    
EBIT v prihodkih od prodaje (%) 9,05 -3,6 %
EBITDA v prihodkih od prodaje (%) 13,50 -3,5 %
Neto marža 6,57 -5,1 %
Donosnost kapitala - ROE (%) 10,04 -9,8 %
Prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR) 55.384,00 -2,8 %
Stroški dela na zaposlenega (EUR) 22.596,00 -0,8 %
Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 30.650,00 -1,9 %

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

3. Metodološka pojasnila:

Izključeni poslovni subjekti iz analize dejavnosti:

 1. AB AKTIVA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.
 2. ABC REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SORODNE STORITVE D.O.O.
 3. ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, D.O.O.
 4. ACAM, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.
 5. ADAKTA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE
 6. AGC CONSULTATIO, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O. LJUBLJANA
 7. AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.
 8. AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O. PTUJ PODJETJE ZA REVIZIJO, VREDNOTENJE IN SVETOVANJE
 9. BDO REVIZIJA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE
 10. BM VERITAS REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.
 11. BO CONSULTING DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, DAVČNO SVETOVANJE IN OCENJEVANJE PODJETIJ, D.O.O.
 12. CONSTANTIA PLUS, SVETOVANJE, D.O.O.
 13. CONTURA REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O., LJUBLJANA
 14. DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
 15. DELOITTE SVETOVANJE D.O.O.
 16. DINAMIC D.O.O., REVIZIJSKA DRUŽBA
 17. EBM REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.
 18. ECUM REVIZIJA D.O.O.
 19. ELSTAR CONSULTING, REVIZJA D.O.O.
 20. EPIS, PODJETJE ZA REVIZIJO IN EKONOMSKO, POSLOVNO, INFORMACIJSKO SVETOVANJE D.O.O.
 21. ERNST & YOUNG REVIZIJA, POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.
 22. ERNST & YOUNG SVETOVANJE, DAVČNO SVETOVANJE, D.O.O.
 23. EVIDAS, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.
 24. FIRES FINANČNE IN REVIZIJSKE STORITVE, D.O.O.
 25. GM REVIZIJA, DRUŽBA ZA RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.
 26. GSS REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.
 27. IB INTERBILANZ AUDIT REVIZIJSKA DRUŽBA, D.O.O.
 28. IN REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O., LJUBLJANA
 29. KAMARO, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.
 30. KPMG SLOVENIJA, PODJETJE ZA REVIDIRANJE, D.O.O.
 31. M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.
 32. PIT REVIZIJA D.O.O.
 33. PKF REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.
 34. PLUS REVIZIJA PODJETJE ZA REVIDIRANJE, RAČUNOVODSTVO IN FINANCE, D.O.O., LJUBLJANA
 35. PRICEWATERHOUSECOOPERS PODJETJE ZA REVIZIJO IN DRUGE FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.
 36. PRO REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, D.O.O.
 37. PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT, REVIZIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.
 38. PROSPERUS DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.
 39. RATING, DRUŽBA ZA REVIZIJSKE STORITVE IN EKONOMSKO SVETOVANJE, D.O.O.
 40. REALINEA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.
 41. REFIKO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.
 42. REMARS, PODJETJE ZA REVIDIRANJE IN PODOBNE DEJAVNOSTI D.O.O.
 43. RESNI REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.
 44. REVIDERA DRUŽBA ZA REVIZIJO, RAČUNOVODSTVO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE D.O.O.
 45. REVIDICOM REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.
 46. REVIDISLEITNER, DRUŽBA ZA REVIZIJO, D.O.O.
 47. REVISTO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN RAČUNOVODSTVO D.O.O.
 48. REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.
 49. REVIZIJSKA HIŠA BORERA, DRUŽBA ZA REVIZIJO, RAČUNOVODSTVO, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O.
 50. REVIZIJSKA HIŠA SIMONČIČ, REVIZIJA, SVETOVANJE IN RAČUNOVODSTVO, D.O.O.
 51. REVIZIJSKI CENTER D.O.O., DRUŽBA ZA REVIZIJO
 52. RIPRO DRUŽBA ZA REVIZIJO, PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O., VELENJE
 53. RODL & PARTNER DRUŽBA ZA REVIZIJO IN DAVČNO SVETOVANJE, D.O.O.
 54. S&S REVIZIJSKA DRUŽBA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.
 55. SN REVIZIJA, SVETOVANJE D.O.O.
 56. TEKOS REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.
 57. UHY REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.
 58. VALUTA, DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.

 

Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2013 (vsi poslovni subjekti)

(podatki za leto 2013)

 

Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene.

Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2013)

poslovni subjekti število prihodki v EUR št. zaposlenih
družbe 2.094 255.257.654 3.844,20
mali samostojni podjetniki 2.135 66.297.887 635,75
skupaj 4.229 321.555.541 4.479,95

Vir: AJPES

 

Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2013)

  družbe mali samostojni podjetniki
  v EUR indeks 13/12 v EUR indeks
13/12
Prihodki 255.257.654 108,2 66.297.887 102,7 
Čisti prihodki od prodaje 245.671.945 108,5 65.034.982 105,8
Finančni prihodki  5.128.971  103,6 29.067 45 
Drugi prihodki  1.856.817 112,3 636.685 166,9
Odhodki 231.237.799 107,7 53.524.813 105,9 
Poslovni odhodki 224.472.865 107,8 52.982.686 105,9 
Finančni odhodki 6.207.966 105,0 409.940 97,9
Drugi odhodki 556.968 79,6 132.187 130,4
Celotni dobiček / izguba 24.502.825 115,9 --- ---
Davek iz dobička 4.502.083 121,1 --- ---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2013)

  družbe mali samostojni podjetniki
  v EUR indeks 13/12 v EUR indeks 13/12
Stopnja samofinanciranja 44,0 101,7 --- ---
Celotna gospodarnost 1,1 100,5 1,239 100,6
Dobičkovnost prodaje ---  ---  0,202 103,1
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 33.844 101,7 51.009 102,9

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS