Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2018


Število malih samostojnih podjetnikov posameznikov v SKD dejavnosti 69.200 (Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje), ki prehajajo med »normirce«, se vztrajno povečuje. Še leta 2013 je 2.135 s.p.-jev oddalo davčni obračun in letno poročilo, za leto 2018 le 1.132. V zadnjem letu je med »normirce« prešlo 124 oz. 3,7 % samostojnih podjetnikov posameznikov.

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 20. 5. 2019:

 

 

Gospodarske družbe

Mali samostojni podjetniki

Ostale organizacijske oblike

SKUPAJ

Sprememba v %

Poslovni subjekti

2.157

2.514

12

4.683

-1,0

V obdobju zadnjega leta je bilo 206 novoustanovljenih s.p.-jev in gospodarskih družb z glavno dejavnostjo 69.200, 245 jih je prenehalo s poslovanjem ali pa so spremenili glavno dejavnost.

Vir: AJPES, Register GZS


V nadaljevanju so v prikaz so vključeni samo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki so za leto 2018 oddali davčni obračun in letno poročilo.


2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu in zaposlenih za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200. 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Sprememba v %

Povp. št. zaposlenih po del. urah

4.256,0

-2,3

482,6

-4,5

4.738,6

-2,5

Poslovni subjekti

2.127

-2,0

1.132

-6,7

3.259

-3,7

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200. 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

261.677.381

-0,1

46.582.145

0,6

Poslovni odhodki

239.032.404

-0,9

40.045.700

2,9

Stroški blaga, materiala in storitev

111.697.204

-1,8

17.633.460

1,7

Dodana vrednost (DV)

148.803.135

0,2

22.492.015

-0,1

Stroški dela zaposlenih

111.547.828

-1,1

9.663.066

1,7

od tega: Plače zaposlenih

81.446.916

-0,9

6.646.654

1,2

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

37.695.161

3,8

---

---

Odpisi vrednosti

12.849.713

8,2

1.423.023

-5,9

od tega: Amortizacija

9.742.101

3,9

1.253.337

-2,3

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

24.845.448

1,7

---

---

Dobiček pred davki (EBT)

26.770.953

5,4

---

---

Neto čisti dobiček / izguba

21.936.974

6,0

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

---

---

6.920.916

-13,5

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za gospodarske družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200. 

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

0,9

-10,0

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

11,7

9,3

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,8

5,9

Hitri koeficient

0,9

12,5

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

9,5

2,2

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

14,4

3,6

Neto marža

8,4

6,3

Donosnost kapitala - ROE (%)

12,8

4,1

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

61.484,0

2,2

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

26.209,6

1,3

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

34.963,2

2,5

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2018 – brez revizijskih in večjih družb

 

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 20. 5. 2019:

 

 

Gospodarske družbe

Mali samostojni podjetniki

Ostale organizacijske oblike

SKUPAJ

Sprememba v %

Poslovni subjekti

2.091

2.514

12

4.617

-1,2

 

V obdobju zadnjega leta je bilo 206 novoustanovljenih s.p.-jev in gospodarskih družb z glavno dejavnostjo 69.200, 245 jih je prenehalo s poslovanjem ali pa so spremenili glavno dejavnost.

 

Vir: AJPES, Register GZS

 

V nadaljevanju so v prikaz so vključeni samo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki so za leto 2018 oddali davčni obračun in letno poročilo. V prikaz prav tako niso vključene revizijske družbe, vpisane v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večje družbe.

 

2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu in zaposlenih za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večjih družb). 

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Sprememba v %

Povp. št. zaposlenih po del. urah

3.735,4

-0,3

482,6

-4,5

4.738,60

-2,5

Poslovni subjekti

2.065

-2,2

1.132

-6,7

3.259

-3,7

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večjih družb).   

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

217.013.539

2,5

46.582.145

0,6

Poslovni odhodki

199.378.439

2,1

40.045.700

2,9

Stroški blaga, materiala in storitev

92.418.908

1,5

17.633.460

1,7

Dodana vrednost (DV)

123.424.655

2,0

22.492.015

-0,1

Stroški dela zaposlenih

92.560.007

1,7

9.663.066

1,7

od tega: Plače zaposlenih

67.006.784

2,0

6.646.654

1,2

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

31.338.818

2,6

---

---

Odpisi vrednosti

11.767.401

10,2

1.423.023

-5,9

od tega: Amortizacija

8.716.335

5,4

1.253.337

-2,3

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

19.571.417

-1,6

---

---

Dobiček pred davki (EBT)

21.382.233

5,6

---

---

Neto čisti dobiček / izguba

17.545.274

6,2

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

 

 

6.920.916

-13,5

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za gospodarske družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in večjih družb). 

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

0,9

-10,0

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

9,8

4,3

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,9

5,6

Hitri koeficient

1,0

11,1

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

9,0

4,3

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

14,4

0,0

Neto marža

8,1

3,8

Donosnost kapitala - ROE (%)

11,4

4,6

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

58.097,0

2,8

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

24.779,2

2,0

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

33.042,0

2,3

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

3. Metodološka pojasnila:

Izključeni poslovni subjekti iz analize dejavnosti:

 

Matična številka

Naziv

1.

8203695

AA REVIZIJA, revizija in poslovno svetovanje, d.o.o.

2.

3348148

AB AKTIVA, d.o.o.

3.

5662664

ABC revizija, d.o.o.

4.

5370612

ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, d.o.o.

5.

3993965

ACAM d.o.o.

6.

3453049

ADAKTA d.o.o., Trbovlje

7.

1685252

AGC CONSULTATIO, d.o.o. Ljubljana

8.

5296269

ALEA inženiring, d.o.o.

9.

1932802

AUDIT & CO d.o.o.

10.

6708536

AUDIT-I.N.G., d.o.o.

11.

5669545

AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj

12.

5913691

BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje

13.

8103712

BGS - REVIZIJA, revizijska družba d.o.o.

14.

3546845

BM VERITAS REVIZIJA d.o.o.

15.

5872278

BO CONSULTING d.o.o.

16.

2143712

CONSTANTIA PLUS d.o.o.

17.

1647105

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

18.

1197029

EOHIPPUS družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.

19.

8220786

EPISplus, družba za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.

20.

5716888

ERNST & YOUNG d.o.o.

21.

1305557

ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o.

22.

2277956

FIRES d.o.o.

23.

2043521

GM revizija, d.o.o.,

24.

1214225

Grant Thornton Audit revizjska družba, d.o.o.

25.

1983075

GSS d.o.o.

26.

5847184

IN REVIZIJA d.o.o., Ljubljana

27.

3471594

International financial and investment consulting, davčno, finančno in pravno svetovanje d.o.o.

28.

3584810

ISKRA ISD - STORITVE poslovne storitve d.o.o.

29.

2133814

KAMARO d.o.o.

30.

5670926

KPMG d.o.o.

31.

5648556

KPMG Slovenija, d.o.o.

32.

7247893

LoRev d.o.o.

33.

3959023

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

34.

1228471

M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, d.o.o.

35.

6850782

NPL PORT, profesionalne storitve upravljanja portfeljev, d.o.o.

36.

5306043

PIT REVIZIJA d.o.o.

37.

8217556

PIT Leitner, revizijska družba d.o.o.

38.

5809282

PLUS REVIZIJA d.o.o.

39.

8261440

PRIMIA revizijska družba d.o.o.

40.

8207364

Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o.

41.

1882813

PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT d.o.o.

42.

1714872

PROSPERUS d.o.o.

43.

5483271

RATING, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje, d.o.o.

44.

8182230

RE-MEMBER revizija d.o.o.

45.

3606236

REALINEA d.o.o.

46.

2306212

REFIKO D.O.O.

47.

3487008

REMARS d.o.o.

48.

6098681

RESNI d.o.o.

49.

1195026

REVIDERA d.o.o.

50.

5943558

REVIDICOM revizijska družba d.o.o.

51.

5430461

REVISTO d.o.o.

52.

5884411

REVIZIJA d.o.o.

53.

3583040

REVIZIJSKA HIŠA SIMONČIČ d.o.o.

54.

5342163

RIPRO, d.o.o., Velenje

55.

1400070

RODL & PARTNER d.o.o.

56.

6746934

RUTINA d.o.o. družba za revizijo

57.

5509211

RŽIŠNIK PERC Družba za projektiranje, inženiring, grafično oblikovanje in marketing d.o.o.

58.

6078052

S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o.

59.

7101538

STONIK, družba za revizijo, d.o.o.

60.

2040247

STRABAG BRVZ center za računovodstvo in upravljanje d.o.o.

61.

2060167

UHY d.o.o.

62.

2048744

VALUTA d.o.o.