Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2004


V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2004)

poslovni subjekti

število

prihodki
v 000 EUR

št. zaposlenih

družbe

1.479

157.924

3.662

samostojni podjetniki

1.770

47.062

727

Vir: AJPES
 

Tabela 2:
Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2004)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
04/03

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
04/03

Finančna neodvisnost

0,449

95,5

---

---

Celotna gospodarnost

1,319

98,2

1,349

101,5

Dobičkovnost prodaje

0,104

106,8

0,264

104,4

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

23.305

100,1

36.566

105,2

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS