Zbornica računovodskih servisov

Miti in resnice o delu računovodij

O delu računovodij v javnosti kroži veliko stereotipov, za katere vsi, ki delamo na področju računovodstva, vemo, da ne držijo. Lahko izvirajo iz preteklosti ali iz nepoznavanja našega dela, vsekakor pa vplivajo na ugled našega poklica in morda tudi zaradi njih težje privabimo mlade, da bi gradili kariero na našem področju. Da bi tistim, ki ne poznajo našega dela, lažje predstavili naš poklic in olajšali sodelovanje z nami, smo se odločili pogledati v te stereotipe in pokazati, zakaj ga z veseljem opravljamo.

V sodelovanju z našimi člani smo na Zbornici računovodskih servisov zbrali nekaj neresnic o delu računovodij in pripravili odgovore nanje.

10 mitov in resnic o delu računovodij:

Mit #1: Tipičen računovodja je dolgočasen, vase orientiran, dlakocepski birokrat.
Sodoben računovodja je dinamična, nenehno učeča se osebnost in nosilec razvoja svoje organizacije.  Več ...

Mit #2: Računovodja dela samo s številkami in zaprašenimi dokumenti. Praktično nima stika z ljudmi. 
V sistemu digitaliziranega računovodstva večino izračunov opravijo računalniki, računovodja pa svetuje, nadzira in pridobljene informacije interpretira različnim uporabnikom. Več ...

Mit #3: Računovodski poklic je primeren za individualiste, ki ne marajo timskega dela in druženj.
Sodoben računovodja je nenehno v stiku z različnimi oddelki, je del različnih projektnih skupin in sodeluje s stanovskimi organizacijami ter poklicnimi kolegi. Več ...

Mit #4: Delo računovodje je monotono, dolgočasno in nekreativno.
Delo računovodje je zelo zanimivo, razgibano, raznoliko in zahteva nenehno učenje na več področjih. Več ...

Mit #5: Delo računovodje je usmerjeno v preteklost, računovodski izkazi, pripravljeni na podlagi preteklih poslovnih dogodkov, razen FURS-a v resnici ne zanimajo nikogar.
Naloga računovodje je, da na podlagi računovodskih izkazov, ki beležijo pretekle poslovne dogodke, pripravi informacije za boljše odločitve v prihodnosti. Več ...

Mit #6: Računovodja strokovno in osebnostno skozi kariero ne more napredovati.
Računovodsko delo je dinamično, prinaša vedno nove izzive in ponuja veliko priložnosti za strokovno in osebnostno rast ter razvoj. Več ...

Mit #7: Kot računovodja nimaš možnosti dobrega zaslužka.
Specifična računovodska, davčna in druga poslovna znanja, ki jih ima dober računovodja, so v sodobnem poslovnem svetu cenjena in iskana ter posledično tudi dobro plačana. Več ...

Mit #8: Računovodski poklic je staromoden in je eden tistih, ki jih bo digitalizacija popolnoma izrinila.
Digitalizacija je in bo delo računovodje korenito spremenila, obogatila, ne pa izpodrinila. Več ...

Mit #9: Računovodja je v podjetjih samo »evidentičar«, ki nima vpliva na poslovne odločitve. 
Informacije, ki jih pripravi računovodja, so podlaga za poslovne odločitve v prihodnosti. Računovodja je vse bolj svetovalec in partner v poslovnem odločanju. Več ...

Mit #10: Delo računovodje je naporno in ne pušča veliko prostega časa.
Računovodsko delo dopušča veliko prostora za aktivno upravljanje delovnega časa, ter omogoča delo od doma in delo na daljavo. Več ...


Naloga ZRS je med drugim tudi krepiti ugled računovodskega poklica, za kar si moramo prizadevati vsi, ki delamo na tem področju. Veseli bomo vašega odziva na razmišljanja o našem delu. Pišite nam na zrs@gzs.si in delite svoja mnenja in ideje, kako bi lahko skupaj prispevali k gradnji računovodske stroke v Sloveniji.

Če razmišljate o članstvu v ZRS, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo in se nam pridružite.

Preberite si naš letak, kjer je navedenih 9 razlogov, zakaj postati član ZRS: Letak 9 razlogov, zakaj postati član ZRS (pdf) >>

 

Želim postati član ZRS

 

Mit #1: Tipičen računovodja je dolgočasen, vase orientiran, dlakocepski birokrat.

Resnica: Sodoben računovodja je dinamična, nenehno učeča se osebnost in nosilec razvoja svoje organizacije.

Več:
Stereotipna slika računovodje, ki se je oblikovala v preteklosti, s sodobnim računovodjo nima nič skupnega. Gore zaprašenega papirja so zamenjali digitalizirani dokumenti, rutinska in ponavljajoča se dolgočasna opravila se avtomatsko izvajajo v različnih računalniških sistemih, enkratni in elektronski zajemi v sistem odpravljajo dolgočasne utrujajoče ročne vnose ter iskanja napak in usklajevanja.

Sodoben računovodja zna ločiti bistvo od nepomembnih podatkov in daje prednost vsebini pred obliko. V marsikaterem podjetju so bili računovodski oddelki prvi, ki so se digitalizirali, in vse od takrat so računovodje goreči zagovorniki in marsikje tudi nosilci digitalnega razvoja.

Mit #2: Računovodja dela samo s številkami in zaprašenimi dokumenti. Praktično nima stika z ljudmi.

Resnica: V sistemu digitaliziranega računovodstva večino izračunov opravijo računalniki, računovodja je tisti, ki svetuje, nadzira in pridobljene informacije interpretira različnim uporabnikom.

Več:
Vloga in pomen računovodje se z uvajanjem digitalizacije korenito spreminja. Od njega se ne pričakuje več, da bo tiho beležil pretekle poslovne dogodke. Globalna ekonomija pričakuje hitre, konkretne in učinkovite informacije, ki poslovodstvu omogočajo hitre in pravilne odločitve.

Dober računovodja ne daje samo odgovorov na vprašanja, ki jih postavljajo odločevalci. Dober računovodja ve, kaj odločevalci potrebujejo za prave odločitve in jim zna to predstaviti in jih prepričati. Sodoben računovodja ni nekdo, ki sešteva in odšteva računovodske kategorije in brska po starih dokumentih, temveč je partner v odločanju, ki zna podati pravo informacijo ob pravem času.


Mit #3: Računovodski poklic je primeren za individualiste, ki ne marajo timskega dela in druženj.

Resnica: Sodoben računovodja je nenehno v stiku z različnimi oddelki v podjetju, je del različnih projektnih skupin, se nenehno izobražuje in sodeluje s stanovskimi organizacijami ter poklicnimi kolegi.

Več:
Sodobni podjetniki od svojega računovodje že dolgo ne pričakujejo več samo beleženja preteklih poslovnih dogodkov ter obračuna ustreznih davkov, temveč aktivno vlogo pri poslovnih odločitvah in uresničevanju sprejetih projektov podjetja.

Računovodja se pri svojem delu nenehno srečuje z drugimi zaposlenimi v podjetju. Sodobno digitalizirano računovodstvo pomeni med drugim tudi, da se podatki zajemajo na mestih nastanka poslovnega dogodka, kar za računovodjo pomeni, da sodeluje z različnimi oddelki v podjetju, je aktiven akter pri organizaciji poslovnih procesov in hkrati skrbi za ustrezne varnostne mehanizme na mestih tveganja.

Hkrati računovodja tudi aktivno sodeluje pri vrednotenju učinkovitosti in uspešnosti investicijskih in drugih projektov v podjetju, z davčnimi in drugimi nasveti sodeluje pri ocenjevanju in realizaciji priložnosti na novih trgih in podobno.
Računovodja se povezuje tudi v stanovska združenja, kjer s poklicnimi kolegi izmenjuje znanja in informacije, skrbi za razvoj stroke, številne pa so tudi priložnosti za druženja in utrjevanja kolegialnih in prijateljskih odnosov.


Mit #4: Delo računovodje je monotono, dolgočasno in nekreativno.

Resnica: Delo računovodje je zelo zanimivo, dinamično, raznoliko, razgibano in zahteva nenehno učenje na več področjih.

Več:
Spremembe so za računovodje stalnica. Področna zakonodaja se nenehno spreminja, spremembe so na področju računovodskih standardov ter tudi na drugih področjih, ki jih mora poznati računovodja: davčna zakonodaja, delovno pravna zakonodaja, obligacijska razmerja… Spreminja se tudi način dela. Digitalizacija od računovodje zahteva, da neprestano nadgrajuje svoja znanja in kompetence na tem področju ter hkrati o tem poučuje svoje naročnike. Nenazadnje pa se spreminjajo tudi zahteve in pričakovanja naročnikov. Računovodja postaja partner v odločanju in zato mora poznati in sooblikovati strategije in plane naročnika.

Računovodja prihodnosti ni samo brezimen zapisovalec preteklih poslovnih dogodkov, temveč je svetovalec, vodnik in promotor razvoja podjetja.


Mit #5: Delo računovodje je usmerjeno v preteklost, računovodski izkazi, pripravljeni na podlagi preteklih poslovnih dogodkov, razen FURS-a v resnici ne zanimajo nikogar.

Resnica: Naloga računovodje je, da na podlagi računovodskih izkazov, ki beležijo pretekle poslovne dogodke, pripravi informacije za boljše odločitve v prihodnosti.

Več:
Dejstvo je, da računovodja vedno beleži in analizira pretekle poslovne dogodke. Poslovni dogodek se mora najprej zgoditi, šele potem se lahko knjiži. Toda na podlagi tako zbranih podatkov lahko s pomočjo analize računovodskih izkazov računovodja pripravlja podlage za odločitve v prihodnosti.

Naročniki od računovodij tako pričakujejo ažurne, točne in ustrezne informacije, ki jih vodijo k pravim odločitvam. Poročila se pripravljajo sproti, na mesečni ravni ali še bolj podrobno, hkrati se tudi ustrezno analizirajo in interpretirajo. Za sodobne podjetnike so taka poročila in analize bistvenega pomena.

Računovodje lahko s temeljitim poznavanjem finančnega področja, davčne zakonodaje in poslovanja ter ciljev podjetja s pomočjo osnovnih računovodskih orodij ponudijo ključne nasvete za svoje naročnike.


Mit #6: Računovodja strokovno in osebnostno skozi kariero ne more napredovati.

Resnica: Računovodsko delo je dinamično, prinaša vedno nove izzive in ponuja veliko priložnosti za strokovno in osebnostno rast ter razvoj.


Več:
Delo računovodij prinaša s seboj zahtevo za neprestano učenje in rast. Nudi tudi veliko dinamičnosti in priložnosti za strokoven razvoj ter veliko timskega dela.

Računovodja skozi svoje delo spozna vse procese v podjetju. Računovodja najbolje ve, kje se ustvarja dodana vrednost v podjetju, kje se morebiti delajo izgube, kje so mesta povečanega tveganja, pa tudi kako je poslovne procese v enem oddelku ali podjetju možno izboljšati. Kot dober poznavalec podjetja računovodja zato velikokrat postopoma skozi kariero postane vodja celotnega oddelka financ in računovodstva ali celo direktor podjetja.
Pomembno je poudariti tudi, da računovodja pri svojem delu rešuje probleme. Odgovoriti zna na številna vprašanja sodelavcev npr. v prodaji, nabavi, vodstvenih strukturah… Zavedanje, da znaš nekomu pomagati in rešiti njegovo težavo, človeka osebnostno bogati in mu da zagon za nove izzive.

Mit #7: Kot računovodja nimaš možnosti dobrega zaslužka.

Resnica: Specifična računovodska, davčna in druga poslovna znanja, ki jih ima dober računovodja, so v sodobnem poslovnem svetu cenjena in iskana ter posledično tudi dobro plačana.


Več:

Računovodja ima odgovore na številne dileme in vprašanja, ki jih ostali sodelavci v podjetju ne poznajo, prodajniku ali nabavniku na primer lahko svetuje glede obdavčitve zapletenih mednarodnih transakcij, kadrovniku glede nagrajevanja zaposlenih, vodstvu glede analize poslovanja in strategij. Še tako dobro zastavljen prodajni posel se na primer lahko zaradi napačne odločitve glede obdavčitve z DDV sprevrže v veliko izgubo. Poznavanje sistem obdavčitve je v tem primeru velika dodana vrednost računovodje.
Poznavanje pravil obdavčitve v mednarodnih transakcijah je samo eden primerov, kjer računovodja s svojim znanjem nedvomno bistveno prispeva k uspešnosti podjetja. Tega se mora najprej dobro zavedati sam, nato pa še ostali v podjetju. Taka znanja in taka dodana vrednost pa so in bodo v prihodnosti še bolj tudi ustrezno plačana.


Mit #8: Računovodski poklic je staromoden in je eden tistih, ki jih bo digitalizacija popolnoma izrinila.

Resnica: Digitalizacija je in bo delo računovodje korenito spremenila, ne pa tudi izpodrinila.

Več:
Poklic računovodje se korenito spreminja. Spreminja se tudi sama vloga računovodje. Ker bodo rutinske naloge v prihodnosti avtomatizirane, se bodo lahko računovodje več časa posvetili zanimivejšim, bolj kompleksnim vidikom, kot so svetovanje, strateško odločanje, optimiziranje poslovanja, analiziranje podatkov ter ažurno poročanje o finančnem stanju podjetja. K tovrstnim spremembam prispevajo tudi naročniki, ki namesto od izvajalcev ne pričakujejo zgolj knjigovodstva, ampak vse bolj tudi vsebinsko in strokovno pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Avtomatizacija vse več računovodskih procesov je ključni trend v računovodski dejavnosti. Zaposleni posledično niso in ne bodo več obremenjeni z dolgočasnimi in dolgotrajnimi ročnimi nalogami. Prihranek časa in zmanjšanje napak zaposlenim omogoča večjo produktivnost ter zagotavljanje svetovalnih storitev strankam in krepitev odnosov s strankami.

Digitalna preobrazba je prinesla velike spremembe v računovodstvo. Ne gre le za spremembe programske opreme ali avtomatizacije ročnih opravil (npr. knjiženje itd.). Računovodski servis in stranke delujejo v spletu v realnem času na isti aplikaciji (kadar koli in od koder koli). To vodi do povečanja stopnje poslovne učinkovitosti in hitrejšega strateškega odločanja na podlagi podatkov (na strani servisov in podjetij).

Napoveduje se, da bo tehnologija v oblaku skupaj z umetno inteligenco zelo vplivala na analitiko podatkov v računovodski dejavnosti v smislu učinkovitejšega in celovitejšega računovodskega poročanja in analitike (proaktivnih nasvetov) ter obvladovanja tveganj.

Mit #9: Računovodja je v podjetjih samo »evidentičar«, ki nima vpliva na poslovne odločitve

Resnica: Informacije, ki jih pripravi računovodja, so podlaga za poslovne odločitve v prihodnosti. Računovodja je vse bolj svetovalec in partner v odločanju.

Več:
Računovodja pri delu s svojim znanjem in nasveti pomaga naročniku in rešuje njegove probleme in dileme. S pomočjo računovodje naročnik dobi pravo informacijo ob pravem času.

Poslovodstvo na podlagi dobro pripravljenih, pravilno izbranih ter ustrezno predstavljenih računovodskih kazalnikov in drugih orodij analize računovodskih izkazov sprejme prave in dobre poslovne odločitve. To je seveda koristno tako za podjetje, kot tudi za celotno gospodarstvo, za računovodjo pa pomeni osebno zadovoljstvo, rast ter nenazadnje tudi zaslužek

Računovodje imajo vse pomembnejšo svetovalno vlogo. To pomeni, da zagotavljajo resnično vrednost za podjetja, in v njih podjetja ne vidijo zgolj nekoga, ki označi polja in izpolni obrazce.

Storitve računovodstva so nujne za učinkovito delovanje in poslovanje vsakega pravnega subjekta, saj dobro vodena računovodska funkcija zagotavlja pravočasne, točne in ustrezne informacije za odločanje. Uporabniki storitev od računovodje že kar nekaj časa ne pričakujejo samo »knjiženje« in računovodsko spremljanje njihovega poslovanja, ampak potrebujejo njegovo vsebinsko podporo na področju strateškega razmišljanja ter postavitvi ciljev razvoja njihovega podjetja. Glavno razvojno usmeritev sedaj in v prihodnjih letih predstavlja digitalizacija poslovanja, ki na eni strani predstavlja priložnost za naše stranke in nenazadnje tudi za vse nas, na drugi strani pa od nas zahteva nadaljnji razvoj oz. nadgradnjo na področju znanja in storitev, ki jih ponujamo.

 

Mit #10: Delo računovodje je naporno in ne pušča veliko prostega časa.

Resnica: Računovodsko delo dopušča veliko prostora za aktivno upravljanje delovnega časa, ter omogoča delo od doma in delo na daljavo.

Več:
Poklic računovodje se je v zadnjih letih korenito spremenil in se še vedno spreminja. Digitalizacija poslovnega procesa odpira nove možnosti prilagodljivih oblik dela, ki pripomorejo k boljšemu ravnovesju med delom in zasebnim življenjem.

Digitalizacija je prinesla tudi sprotno avtomatsko obdelavo podatkov, kar pripomore k hitrejše pripravljenim obračunom tudi v času priprave zaključnih računov, ki je tradicionalno ozko grlo in najbolj naporen čas za računovodje. Zato lahko danes z gotovostjo zavržemo še en mit in rečemo: »Da, tudi računovodje pozimi smučajo!«