Zbornica računovodskih servisov

Publikacije ZRS

Zbornica računovodskih servisov izdaja naslednje publikacije:   

Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?

 


Pripravili smo informacije in priporočila za učinkovito zamenjavo izvajalca računovodskih storitev.

Več tukaj.

Kdo pa vam vodi poslovne knjige?

 


Pripravili smo brošuro, s katero želimo ozavestiti direktorje in podjetnike, da so odgovorni za vsebinsko in formalno pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov.

Pripravili smo seznam vprašanj, ki so vam lahko v pomoč pri preverjanju kakovosti vašega izvajalca računovodskih storitev.

Več tukaj.

Kako izbrati kakovosten računovodski servis?

 

Za podjetnike smo pripravili brošuro, s katero želimo izpostaviti pomen kakovostnega računovodskega servisa.

Oblikovali smo deset najpomembnejših vprašanj, ki naj jih podjetnik postavi računovodskemu servisu, preden se odloči zanj. Pri vsakem vprašanju smo dodali razlago, zakaj je pomembno to vprašanje zastaviti.

Več tukaj.

Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji

 

Z brošuro, ki smo jo pripravili v okviru projekta Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih, želimo spodbuditi vodje in zaposlene v računovodskih servisih k skrbi za zdravje na delovnem mestu in uvajanju sprememb.

Več tukaj.

 

Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji 

Želimo si, da bo zaposlene in delodajalce brošura spodbudila, da postane skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu ustaljena, običajna in vsakdanja praksa. Gre za najboljšo naložbo, ki se bo obrestovala tako na delovnem mestu kot tudi zasebno.

Več tukaj.

 

Zbornik prispevkov 19. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2017 

  • Natalija Kunstek: Promocija zdravja na delovnem mestu z davčnega vidika
  • mag. Andreja Bajuk Mušič: Razlike med SRS/MSRP in kaj nas čaka v prihodnjih letih
  • Mateja Ahej: Vrednotenje podjetja in kako načrtovati izstop
  • Mira Roppa: Kriptovalute − valuta prihodnosti v knjigah danes
  • Martin de Bie: Prihodnost računovodstva se ne konča, ampak začne z digitalizacijo
  • mag. Damijan Špes: Prenos podjetja za namene DDV – 3 x joj ni dovolj!
  • mag. Blaž Pate: Ugotavljanje rezidentskega statusa – aktualna praksa in rešitve
  • dr. Rok Bojanc: Kaj prinašajo novi predpisi o varovanju podatkov
  • mag. Mitja Černe: Pasti poslovanja z gotovino in osebni davčni pregledi

Več zbornikov kongresov iz preteklih let je na voljo na povezavi tukaj.