Zbornica računovodskih servisov

Publikacije ZRS

Zbornica računovodskih servisov izdaja naslednje publikacije:   

Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?

 


Pripravili smo informacije in priporočila za učinkovito zamenjavo izvajalca računovodskih storitev.

Več tukaj.

Kdo pa vam vodi poslovne knjige?

 


Pripravili smo brošuro, s katero želimo ozavestiti direktorje in podjetnike, da so odgovorni za vsebinsko in formalno pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov.

Pripravili smo seznam vprašanj, ki so vam lahko v pomoč pri preverjanju kakovosti vašega izvajalca računovodskih storitev.

Več tukaj.

Kako izbrati kakovosten računovodski servis?

 

Za podjetnike smo pripravili brošuro, s katero želimo izpostaviti pomen kakovostnega računovodskega servisa.

Oblikovali smo deset najpomembnejših vprašanj, ki naj jih podjetnik postavi računovodskemu servisu, preden se odloči zanj. Pri vsakem vprašanju smo dodali razlago, zakaj je pomembno to vprašanje zastaviti.

Več tukaj.

Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji

 

Z brošuro, ki smo jo pripravili v okviru projekta Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih, želimo spodbuditi vodje in zaposlene v računovodskih servisih k skrbi za zdravje na delovnem mestu in uvajanju sprememb.

Več tukaj.

 

Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji 

Želimo si, da bo zaposlene in delodajalce brošura spodbudila, da postane skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu ustaljena, običajna in vsakdanja praksa. Gre za najboljšo naložbo, ki se bo obrestovala tako na delovnem mestu kot tudi zasebno.

Več tukaj.

 

Zbornik prispevkov 21. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2019

 • Tilen Božič: Spremembe trga dela z načrtovanimi spremembami ZPIZ, ki jih mora poznati izvajalec računovodskih storitev
 • Petra Brus: Novosti v zakonodaji 
 • Tamara Kek, MF: Pogodbe o zaposlitvi 
 • mag. Tadeja Rupnik, MF: Davčne posledice sprememb pri najemih in prihodkih po MSRP in SRS 
 • Tomaž Borštner: PSD2 direktiva in takojšna plačila
 • mag. Tanja Urbanija: DDV spremembe 2020
 • Domen Rozman, Dunkil Devils: Moč ekipe - skrivnost uspeha
 • Marija Tomc Muc: Računovodski in davčni vidik slabitev 
 • Matija Mazalović: Prodaja terjatev preko nove aplikacije - varno, sodobno in hitro do denarja
 • Uroš Jeftič: Civilna in kazenska odgovornost računovodskih servisov – pregled in analiza sodne prakse
 • dr. Aleš Kobal: Problematika davčno pravne kvalifikacije plačil za prodane lastne poslovne deleže kot prikritih izplačil dobička v smislu določb veljavne dohodninske zakonodaje

 

Več zbornikov kongresov iz preteklih let je na voljo na povezavi tukaj.