Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Arhiv: Vabilo na predstavitev nove gradbene zakonodaje Predstavitev Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).
*
*
*


*

Verifikacija: