Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Učenje in usposabljanje s pomočjo novih učnih vsebin za 4 področja spretnosti in nove IKT aplikacije SKILLgAPP za gradbene profile
*
*
*Verifikacija: